تمرکز در مجلس عزاداری

شما خواننده ی گرامی حتما تجربه دارید در اوقاتی که غرقِ انجام کاری می‌شوید، چقدر حس خوبی دارید چرا که در این حالت به بهره‌وری واقعی می‌رسید و با کارهای لهوی و‌ بیهوده، خودتان را سرگرم نمی‌کنید.
در این لحظات، هدفمند بودن برای انسان ملموس شده و گذشت زمان حس نمی‌شود، و‌ حتی احساس هیجان‌انگیزی هم برای انسان به ارمغان دارد.
بیشترین کارایی و قدرت فکری بیشتر مردم، مربوط به زمانی است که از اشتغال های مختلف، فراغت می‌یابند و بالاترین میزان تمرکز افراد نیز، در هنگام صبح یا اواخر شب است.
تمرکز کردن یعنی اینکه فرد بتواند توجه و اراده‌‌ و‌ کل ساحت پنجگانه‌اش را همسو کند و کنترلِ آنها را در اختیار داشته باشد.

تمرکز یعنی تواناییِ متمرکز شدن بر روی یک موضوع، شیء یا فکر و بیرون راندن تمام افکار، ایده‌ها، احساسات و هیجان‌های نامربوط از ذهن و قلب و احساس.

تمرکز یعنی به‌ جایِ از این شاخه به آن شاخه پریدن و از دست دادن توجه و زمان و انرژی، در هر زمان تنها یک کار را انجام دادن.

در هنگام تمرکز، تنها «یک موضوع» توجه فرد را به خود مشغول می‌کند و با تمام انرژی، بر همین فکر واحد متمرکز می‌شود.
روانشناسان برای تمرکز یافتن جهت مهارت یابی و یادگیری یا درمان برخی بیماری ها، راه ها و عوامل بسیاری تجویز می‌کنند؛ از جمله موقعیت ها و عواملی که شاید اکثراً مورد غفلت واقع شده اما برای “تمرکز” بسیار مناسب و مفید است، مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله(ع) می‌باشد.
این مجالس زیر نظر کسی است که قلب همه شیعیان و‌ دوستداران و محبین در این ایام متوجه آن بزرگوار است و دلدادگی در این ایام به اوج خود می رسد، لذا حضور در این مجالس برای تمرکز کردن جهت افزایش معرفت به آن بزرگوار و درک و فهم هدف آن امام شهید از قیام، و توجه به اصول حاکم بر زندگی ایشان، بسیار مؤثر است.
فردی که در این مجلس حاضر می شود اگر:
✓ در صحبت های ایراد شده در آن مجلس
✓ روضه‌ های خوانده شده در عزای ایشان
✓ به مخاطبین و آمد و شد های آن مجلس توجه کند، به نکاتی دست می یابد که در هیچ مکانی قابل دریافت نیست.
ایام محرم بهترین فرصت برای شرکت در این مراسم و یافتن نایافته‌هایی از واقعه ی عاشورا می باشد، که جز با دقت و تمرکز و عنایت آن بزرگوار به دست نمی آید.
بر همه ی شیعیان و دوستداران داغدار آن بزرگوار است که چنانچه بانی تشکیل جلسات هستند در دادن خوراکی های ذهنی و فکری و معرفتی و قلبی و احساسی بسیار دقت و تلاش کنند و اگر بعنوان مخاطب شرکت می کنند، در تمرکز کردن برای یافتن فلسفه ی مجالس عزاداری و معرفت افزایی نسبت به این واقعه ی عظیم، همت گمارند که چنانچه بیان گردید، فضای مجلس، کمک مضاعفی خواهد نمود.
اما آنچه که در این مجالس موانع تمرکز بوده و سبب پریشانی فکری می شود:
۱_ هماهنگ نبودن آیتم های برنامه و انتقال یافتن موضوعات پراکنده به مخاطب
۲_ عدم حضور در مجلس با احساس ضرورت و نداشتن مطالبه از مجلس عزا.
۳_ به جای تمرکز به برنامه، تمرکز و‌ رفت و شد در حواشی برنامه
۴_ حرف زدن های خارج از موضوع عزاداری با دیگر مخاطبین، در این مجالس
۵_ درگیر نکردن خود با واقعه ی کربلا و خود را در صحنه ی عاشورا ندیدن

به امید آنکه این محرم بتواند با تمرکز عزاداران، همه ی آنها را به حقیقت عزاداری رسانده و خروجی مجالس، تمرکز تلاشگران برای ظهور منتقم ایشان حضرت مهدی صاحب زمان(عج) باشد.