خانه نشینی یا دید و بازدید در ایام نوروز

فصل بهار با نوروز آغاز و با دید و بازدید شروع می شود، مردم در این ایام به خانه ی همدیگر رفته و با گفتگو ساعاتی را با هم گذرانده و مشغول می شوند در این دید و بازدیدها و گفتگوها، باید رعایت شش چیز را نمود، وگرنه خانه نشینی بهتر از بیرون آمدن از خانه و به دیدار هم رفتن است.

آری در دید وبازدید :
✓ باید خیلی مواظب غیبت بود و نبایستی در دید وبازدید ها از خصوصیات و رفتار موجود یک شخص غایب سخن گفت، که در حضورش باعث ناراحتی او گردد.
✓ همچنین در دید وبازدیدها بایستی از دروغگویی پرهیز کرد و گپ وگفتگو را نباید آلوده آن نمود.
✓ سوم اینکه در دید وبازدیدها حسادت خیلی گناه و زشت شمرده شده و از شر حاسد در زمان حسد به خدا باید پناه برد.

 

✓ علاوه بر اینها ریا کاری هم در دیدارها نهی گردیده و در روایات توصیه ی اکید شده که در هنگام ملاقات با هم باید مواظبت شود تا تملق از هم رایج و جاری نگردد.
✓ و بالاخره آخرین چیز در دیدارها پرهیز از سازشکاری و مداهنه است.
واین شش صفت آن چنان مهم و حساس است که امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

«اگر توانستی که از خانه ات بیرون نیایی این کار را بکن زیرا وقتی بیرون آمدی، باید از این شش چیز پرهیز کنی».

با این وصف، ایام نوروز بهترین فصل مانور برای آلایش محیط های دید و بازدید و محفل های گفتگو از این شش خصیصه ی مذموم می باشد و با دقت و توجه دقیق می توان در این مانور حساس موفق شد.
آری اگر حتم شود که در دید و بازدیدهای نوروزی یکی از این رذایل اخلاقی اتفاق می افتد باید تقوای گریز کرد و ذاکر، در این دیدارها این رذایل موجود شد باید با تقوای پرهیز از شر آنها نجات یافت وگرنه باید با تقوای ستیز این دیدارهای گناه زا را از ریشه برکند و نابود نمود و با خانه‌نشینی، نوروز را واقعاً نوروز ساخت.