ندبه‌ای برای ظهور منتقم (۱)

منتظران دلسوخته هر جمعه صبح در قرارگاهی آکنده از الفت و شکوه و همدلی، هم صدا و هم نوا کلام مولایشان امام صادق(ع) را ندبه کنان سر داده و خود را برای حضرتش آماده تر ساخته و بدینوسیله به دردهای قلب جراحت دیده ی حضرت حجت بن الحسن(عج) مرهمی می‌نهند….


در فقراتی از این دعا، چنین آمده:

«… این المرتجی لازاله الجور و العدوان… »

«…کجاست آنکه امید است ظلم و دشمنی را ازاله کند .‌..».

«… این قاصم شوکه المعتدین …»

«…کجاست بر هم زننده شوکت تعدی کنندگان…».

«ازاله» یعنی از بین بردنی که با نهایت نفرت و خفت و ذلت همراه باشد.
«قاصم» یعنی شکننده‌ای که در آن ذلت وجود دارد.
در مکتب تشیع برای حضرت حجت(ع) رسالت انتقام از دشمنان اسلام و اولیای الهی نهاده شده آنهم به شکل ازاله کردن و قاصم گونه عمل نمودن، بعبارتی مکتب اسلام، ظهور را در ورای «حب و بغض» قرار ‌داده، تا منتظران هم با این فقرات روحیه خودشان را در این دو حوزه به نهایت کمالش برسانند.
در اهمیت این موضوع همین بس که از دیگر سو دشمنان سعی دارند بغض و خشم مقدس را از اهل ایمان بگیرند، چرا که اگر بغض‌ نباشد محبت هم معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد، که دشمنان این چنین قصد دارند به هدف خود برسند.
بغض و خشم، حصار محبت است و برای ماندگاری و ثبات محبت، بغض و غضب لازم است، بعبارتی حفظ رحمت و پویایی و صلابت محبت به کسی،‌ در بغض و خشم و انتقام نسبت به دشمنان آن فرد است.
خلیفه دوم مظهر خشم نامقدس که همان خشم نفسانی هست بود، اما خشم مقدس، خشم نفسانی نیست، بلکه خشم در حوزه دین است‌ و آمادگی برای ظهور با ایجاد روحیه انتقام میسر و ممکن است.

انتقام بمعنای به نقمت کشاندن شخصی از طریق گرفتن نعمت از اوست.

انتقام سرزتش همراه با تنفر است، در معنی دیگر نفرت شدید همراه با استحقار، که سه‌ عنصر اصلی را در خود به همراه دارد:
عقوبت، عداوت و عدالت‌.
عقوبت، به مجازات سخت اطلاق میشود، و فردی را که سزاوار تنبیه است عقوبت می‌کنند.
عداوت، به معنای نفرتی که در رفتار شخص اثر خارجی داشته باشد، که برای ایجاد آن، سه عنصر خشم، کینه، نفرت، نقش دارد.
خشم: عصبانی مقطعی و آنی است که با کمک کینه به مدت دار تبدیل میشود.
ضلع سوم خشم مقدس یا روحیه انتقام داشتن، عدالت میباشد، عدالت یعنی هرچیزی را سرجایش گذاشتن، بعبارتی معنی عدالت در انتقام، یعنی عقوبت و عداوت به اندازه کار زشت.
اما نتیجه این انتقام با این عناصر چیست، باید گفت: انتقام عقوبت به قصد تشفّی دل، التیام و تسکین است، با عنایت به اینکه در انتقام یک عنصر بنام «شکست ناپذیری» هم وجود دارد، لذا نتایج انتقام را میتوان چنین شمرد:

۱_ التیام قلب
۲_ جبران ضرر
۳_ اصلاح
که اگر این عناصر نسبت به دشمنان دین و مهدویت، در وجود منتظران باشد، میتوان گفت بی شک برای معیت با امام زمان(عج)، در قبل و بعد از ظهور آمادگی کافی وجود دارد.
اما در فرهنگ مهدویت چه کسانی مستحق عقوبت هستند، در آینده ارائه خواهد شد.

ادامه دارد …