کارگاه «فاطمه شناسی» از منظر القاب(۴)

لقب: ام الفضل، فاتح، صبیح

از دیگر القاب حضرت زهرا(س) «ام الفضل» می‌باشد، ام الفضل یعنی مادر فضیلت‌ها، بعبارتی یعنی دارنده ی تمام فضایل .

فضلیت در لغت به معنی برتری و رجحان است، یعنی حضرت زهرا مادر برترینها است‌.

در نگاه عام به دو حالت فضیلت گفته میشود:

۱_ به تلاش و کوشش برای انجام کار یا فعلی که بر اساس استعداد انجام شود.

۲_ به تلاش و کوشش برای انجام کار یا فعلی که براساس نقش ‌ها صورت گیرد.

اما‌ از نگاه خاص حضرت زهرا (س) دومین حالت فضیلت محسوب میشود، یعنی آن تلاش و کوشش برای کاری که بر اساس نقش صورت میگیرد، فضیلت میگردد.

چرا که کار اگر بر مبنای نقش انجام گیرد، کار اولویت دار است ارزش کار در وهله اول، به الویت آن بستگی دارد، شاید کاری هم باشد که استعداد هم در آن دیده شود اما ارزشش نه بخاطر استعداد هست بلکه بخاطر درنظر گرفتن اولویت و نقشی است که در آن لحظه بر عهدهٔ فرد  می‌باشد.

از بعد دیگر که اهمیت تلاش بر اساس نقش را بالا میبرد، مسئله سختی و درجه اعتبار کار است‌ بالطبع کار بر اساس استعداد بسی آسانتر از کار بر اساس نقش می‌باشد. لذا فضیلت از دیدگاه حضرت زهرا(س) تلاش برای انجام کار بر اساس نقش و اولویت می باشد.

و حضرت زهرا(س) اگر لقب ام‌‌الفضائل را به خود اختصاص داده به خاطر این بود که در تمامی نقش هایش تلاش و کوشش وافری داشت، چه در نقش عابدی، چه در نقش فرزندی، چه در نقش همسری، چه در نقش مادری و چه در نقش های دیگری چون: مربی، مأمومی، همسایگی و …

در کل متد زندگی ایشان برمبنای اولویت ها و نقش هایش گزینش شده‌ بود.

                           ****************

«صبیح» از ریشه «صبح» به معنای آغاز می باشد، شاد، خندان، پگاه، فجر، زیبا، بامداد، سپیده‌دم، فلق، از دیگر معانی صبیح می‌باشند.

از ویژگی های فرد صبیح، آغازگر بودن و آغاز آفریدن است، فرد صبیح فردی باثبات بوده و تأخیر و تردید در کارهایش راه ندارد.

حضرت زهرا صبیح بود، آغازگرِ آغازها، حتی ندای جانسوز «عجل وفاتی سریعا» هم به خاطر صبیح بودنش بود و با این ندا آغازی دیگر را رقم زد.

                           ****************  

«فاتح» از دیگر القاب حضرت زهرا(س) می‌باشد. فاتح به معنای پیروزی، چیرگی، نصرت، باز کردن، گشادن، گشایش، حکم و داوری، یاری و غلبه، زایل کردن غم و اندوه، هلاکت و غرق کردن.

در معنای فاتح، دو نوع فتح وجود دارد، باطنی و ظاهری.

در توضیح القاب باید به این نکته توجه نمود که القاب برای حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) با مسمّی هستند، یعنی بر اساس وجود ویژگی ها و ساطع شدن کارهایی آن بزرگواران به این القاب ملقب می‌شوند.

✓ حضرت زهرا (س) با فعالیت های دینی خود سکولاریسم و لائیسیته را تسخیر و فتح نمود و با روحیه ی حماسی خود بر دین عوام‌گرانه چیره شد.

✓ آن بانو فاتح فقر و تجمل شد.

✓ ایشان درهای بسیار زیادی را در مسیر امامت باز نمود.

✓ حضرت زهرا(س) با روحیه ی پرنشاط خود بر سستی و رخوت غلبه کرد و فاتح گردید.

و ناگفته نماند که فاتح بودن ایشان در سایه ی صبیح و حفیف بودن آن بانو می‌باشد.

کسی که نترسد و جنب و جوش داشته و صبیح باشد، به درجه فاتحی هم دست می‌یابد.

هر فتحی در بستر حرکت و آغاز اتفاق می‌افتد.

امید است بتوانیم الگوهای عملی از زندگی این بانوی جلیل‌القدر کسب و در راستای ظهور به کار بندیم‌.