سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آخرالزمان و انواع مستی ها

image_pdfimage_print

در آخرالزمان انواع مستی ها چهره جوامع را سیاه و کر و کور نموده، اخلاقیات را ذبح می نماید، در اثر مستی انسانها حریّت و اختیار خود را از دست داده و با عربده کشی و اعمال ناهنجار، آسایش و آرامش جامعه را به هم می زنند و تأسف بارتر اینکه اثرات بعضی مستی ها از مستی شراب خطرناک تر و طولانی تر است که متأسفانه به این مستی ها توجه نمی شود و بسیار جا دارد که گوش جان بسپاریم به روایت امام موسی کاظم (ع) که فرمودند:

خداوند شراب را برای نامش حرام نکرد بلکه به جهت آثار و پیامدهایش حرام کرد و هرچه پیامدش مانند شراب باشد، آن هم شراب محسوب می شود، پس باید به انواع شراب ها و مست کننده ها آگاهی یافته و با پرهیز از آنها سعادت دنیا و آخرت خود را فراهم نماییم.

یکی از شرابها “شراب گناه” است که مستی آن شدیدتر از شراب معمولی بوده و گناهکاران کر وکور و لال در قران توصیف شده اند.
مستی دیگر “مستی ناشی از ثروت” است که خیلی خطرناک تر بوده و دیرتر از سر می پرد؛

آری ثروت باعث طغیان شده و قارون وار فرد را به وادی مستی کشانده و نابود می کند.
“حکومت و قدرت” نیز مستی آور بوده و شخص را به عربده کشی سوق داده و حریت و کرامت انسانی را در مسلخ بی خیالی سلاخی می کند.
و “علم” نیز اگر عالم را در حجاب خود یعنی غرور گرفتار کند مستی آور بوده و اثرات شراب خوری را مهیا می نماید و “مستی جوانی” و ستایش  “ نیز در روایات به عنوان مسکرات مطرح شده اند و تمامی این مسکرات و مصیبت ها بادهای پلیدی دارد که حلم و صبر و تحمل را از انسان ربوده و وقار را از بین می برد.

خدایا با ظهورحضرت بقیه الله ما را از این مستی های مهلک نجات بخش.

« الهی آمین»