سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آرامش دلها…

image_pdfimage_print

درعصر دیجیتال, عصر امواج وایرلس و ال ام بی و ریموت، ، عصر ارتباطهای مجازی، عصر تردیدها، عصرمرگ عاطفه ها و زیر پا نهادن کرامت انسانی، عصر ناسازگاری با محیط و زندگی ماشینی، عصری که بدلیل داشتن آسایش منهای آرامش، انسان مضطرب نامیده شده و پیوسته با پدیده های این عصر و زمان خود دست به گریبان است و به واقع درآشفته بازاری که با یک غفلت، انسان، این حیّ متالهه، حتی با خود نیز سر جنگ پیدا می کند و

هر لحظه کاهش و فرسایش عمر را شاهد میگردد،آنچه که میتواند دل مشوش و نگران را آرام ساخته دراین هیاهوو بلبشوی زمان از اضطراب و خستگی زمان در امان دارد، و اکثریت برآن اتفاق نظر دارند زیارت است، زیارت مردان خدا و خوبان عالم و پیشوایان دین، که تسکین بخش دردهای این روزگار وازده است.
آری در زیارت یک نیرو و جاذبه و خواسته درونی انسان را برمی انگیزد تا فریاد درونش را به گوش مزوری که به جانبش شتافته برساند و با زبان بی زبانی به گفتگو با او نشیند و بعد از واکردن رازهای سر به مهر زندگی، زائر در سایه انس با مزور و مصاحبت با وی، دست توسل می گشاید و با استمداد از ارواح پاکان و مقربان درگاه الهی ، مشکلات زمانه را بر خود هموار حس می کند و در آن مرقد شریف در پرتو دعا و گفتگو با پاکان و استمداد از ارواح مقربان درگاه الهى، نیرو گرفته و یأسها زدوده شده و نابسامانیها را با توسل بدانها برخود هموار مى سازد، یک احساس وصف ناشدنی که با آن برخستگى ‏ و فشار وارد بر روان ، فائق گشته و آرامش و اطمینان برای ادامه زیست در دنیا را می یابد و این است معجزه زیارت و یقین به غیب…«…هدیً للمتّقین* الَّذین یُؤمنون بِالغَیب…».

مرقد شریف حضرت ابوالفضل علیه السلام نمونه ای از این زیارتگاههاست.بقعه کوچک اما با صلابتش قلب زائر را از جا می کندو زائر خود را بی اختیار در دامنش رها می کند. مبهوت است این همه سکون چگونه و چراست؟


در آن مکان شریف هست که با هر سلامی خستگیها زایل می شود… سلام بر تو ای ابوالفضل که مستجمع تمامی اصول و مبانی انسانیت هستی….سلام بر تو ای علمدار کربلا…سلام بر تو ای عباس(ع)، سلام بر تو ای ناصح... ای که اذن ورود به حرم برادرت را باید از تو گرفت…سلام بر تو حامی و نگهبان و دیده بان مرز ولایت…
چیزی نمی گذرد… دیگر از غوغا و نا آرامی وجود خبری نیست، چیزی بنام خستگی و خواب و کسالت، پیری و ضعف، معنا ندارد، چیزی که مفهوم پیدا می کند شور و نشاط و عشق و محبت و امنیت است و بس…

اللهم الرزقنا زیارتهم فی الدنیا و شفاعتهم فی الاخره

ایام، ایام اجابت دعاست، با توسل به حضرت ابوالفضل العباس(ع) بطلبیم ما را چنان کند که خود برای امامش چنان بود و چنان کرد…