سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آشتی با نوگرایی

image_pdfimage_print

نوروز و عید نوروز یک سرمایه اجتماعی و ملی است، عیدی است که سالانه جهت تذکر به پیوندها و آشتی دادن انسان با نوگرایی و متفاوت بودن، هرسال تجدید می شود.

در کنار از عید سخن گفتن، از روز نو حرف زدن کمی سخت به نظر می آید، زیرا روز نو روزیست که با دیروز و در واقع با گذشته یکسان نباشد، چرا که در تکرار، آزردگی خاطر به وجود آمده و نوعی خمودگی به چشم می خورد و برای انسان عاقل اینکار ناپسند و کاری بیهوده و ناخوشایند است،در این میان تنها تکراری که آن هم ظاهراً تکرار است حس و حالتی است که از دوست داشتن چیزی به انسان دست می دهد، این حس اگر بارها هم تکرار شود باز مطلوب انسان می باشد، چون از دوست داشتن مهربانی ها، رأفت ها، مهر و محبت ها، سرزندگی و طراوت حاصل می شود، که نوع حس نسبت به این موارد هر چند تکراریست اما انسان به بعضی از تکرارها نیازمند می باشد: تکرار بهار، تکرار تذکر، تکرار دیدارها، تکرار زیارت ها، تکرار صله ارحام ها، و اینها همگی تکرارهای لذت بخش و جزو سرمایه های اجتماعی بوده که بایست به نحو احسن مراقبت نمود و از آن در راه رشد و تعالی بهره برد.

در حس این زیبایی های تکراری سه عنصر نقش دارد:

«طبیعت، عید، اجتماع»

طبیعت با زنده و سر سبز شدن، اجتماع با یادآور شدن پیوندهای سببی و نسبی، و عید با برطرف شدن مشکلات خمودگی، آغازی برای انسان به ارمغان آورده و هر آغازی نشاطی خاص در پی دارد.

در برهه ای از زمان که انسان غرق و سرگرم در کارهای تکراری و تصنعی و مجازی است این تجدد، تذکری به انسان داده و او را به تازگی و فطرت پاک خود که نوگرایی در آن وجود دارد متوجه می سازد و انسان هر سال این تذکره ها و تجدید احساس های خوب را جشن می گیرد.

و نکته جالب اینکه هرچه حس نامطلوب زندگی تصنعی در وجود انسان بیشتر باشد، به همان میزان حس نو گرایی و تجدید طبیعت و احساس های مطلوب را بیشتر خواهد چشید و خود این نیز از برکات عید است، چون در اصطلاح، عید به روزی اطلاق می شود که مشکلی از مشکلات، احصاء، و حل و فصل شود.

و این سرمایه اگر در حال افزایش باشد سود و منفعت حاصل از آن نیز فزونی می یابد، عید نوروز فرصتی برای یافتن آسایش و آرامش و تجربه حس های زیبا و نو است.
و سنتی است که با حذف امور تکراری و نامطلوبش، به سنت باقی و استوار تبدیل شده است. که باید بر بقای این سنت ها و در اصلاح زوایدی که بر آن عارض گشته، تلاش مضاعف نمود، تا هر زمان عید و هر روز نوروز باشد.

images