سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آفتهای دیدگاههای سخیف امام زمانی

image_pdfimage_print

در جریان انفجار و توسعه اطلاعات آنهم از نوع بی پایه وبی اساس، مسلم است که اگرفکر و دقت و داوری لازم نباشد، اعتقادات هم ضربه دیده و آسیبهایی متوجه افکار و اذهان متدینین خواهد شد که تبعات این آسیبها از طرفندهای دشمنان دین و قرآن بر زخمی کردن پیکر اسلام قویتر و کاری تر است. زمان زمانه ایست که در کنار زد و خوردهای گرم از طرف خونآشامان آخرالزمان، جنگهای سرد و نرمی هم وقوع یافته و تلفات و خرابیهای غیر قابل جبرانی بوجود می آورد.
آنچه که در این جبهه ها مشترکند اتفاق می افتد، ازدست دادن عزیزانی است که مهر و مدال شیعه بر گردن و پیشانی دارند، که هر دو جبهه نیاز مبرم به رزمجویان و مبارزانی دارد که با آنها مقابله و مبارزه نمایند و دیگران را از یورش دشمن در امان نگهدارند.
و آنچه امروز امام زمانیها را بخود مبتلا ساخته، جریان جنگ نرم میباشد. جنگ نرم که سلاح مهم و اصلی آن عرصه تبلیغات و فرهنگ است، با دو ویژگی خاص خود که تدریجی و شبیه سازی است، هم اکنون در حال ادامه فعالیتهای خود بر علیه مهدویت و دیگاههای شیعی است.
آنچه مد نظر این مطلب است اینکه در کنارمطالب بسیاری که در کمرنگ کردن سطح باور بچه های شیعه در محیطهای مجازی در حال نشر و گسترش است، سخیف نگاه کردن مدعیان انتظار به مسآله انتظاراست که در دامن زدن به این بحران و آشفتگی و جنگ نرم، و به نشاندن باورهای غلط در اذهان، کمک شایانی می کند. از جمله این افکار سخیف:
اینکه انتظار مصداقی در عمل نداشته باشد وحالتی شبیه سکون و عدم حرکت معرفی گردد
عوامل تاخیر و تعجیل، اثرات نگاه قریب و بعیدی برای آن مترتب نگردد
منتظَر را برای کارهای شخصی خود لازم داشته باشد
عدالت جهانی را در خوردن و آشامیدن و توزیع ثروت خلاصه کند
مبارزه با ظلم و انتقام را در کشتن چند دشمنان ۱۴۰۰سال قبل اسلام انتظار بکشد
اصلاح جامعه را با نیروهای غیبی بداند
رسالت دولت مهدوی را در امنیت بخشی به منزل و متعلقاتش فرض نماید…
و از همه بدتر اینکه در نشر این افکار سخیف، نام فرهنگ مهدوی بر آن نهد، فاجعه ای است که اولین شخص آسیب بیننده، خود حضرت مهدی(عج) میباشد؛ واز دیگر آسیبهای این دیدگاه نسبت به مهدویت و ظهور موارد زیر را میتوان نام برد:
عدم تربیت نیروهای کارآمد برای ظهور
عدم آمادگی یافتن برای ظهور
رواج خرافه گریها و داغ شدن بازار مدعیان مهدی بین
عدم اصلاح رفتار و عقاید
عدم زندگی پرتلاش و نشاط
بی نقش جلوه دادن مردم قبل و بعد از ظهور
بی تفاوتی در برابر مساله مهم امر بمعروف و نهی از منکر
رشد قارج وار هیئتها با روحیه کل حزب بما لدیهم فرحون
و ……
که همه و همه نه تنها در ظهور تعجیلی نمیافرینند، بلکه در به تاخیر انداختن آن سهمی عمده دارند.