سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آماده ساختن محفل علمی در شب قدر

image_pdfimage_print

در آستانه ی شب های قدر قرار گرفته ایم، شب هایی که از هزار ماه برترند و شب هایی که التیام بخش دل پیامبر رحمت اند در این شب ها اعمال مختلفی انجام می گیرد که مهمترییش تشکیل جلسات علمی و دینی می باشد.
در احادیث به ابن سنت خیلی توصیه شده تا انسان بداند که باید اکثر اوقات عمرش را در طلب و نشر علم و معرفت سپری کند و در جلسات دینی که بوستان های بهشت اند شرکت نماید.
آری تشکیل محافل دینی برکات زیادی دارد که ایجاد فکر و تفقه و تدبر و تعقل و تعلم از جمله آنهاست. چنانچه مثلاً در اهمیت بیان تفکر ،پیامبر رحمت رسول اکرم(ص) ضمن بیان مثالی چنین می فرمایند:

«فکر و اندیشه مایه ی حیات دل شخص بصیر است، همان گونه که اگر شخص چراغ به دست در تاریکی ها در پرتو نور چراغ راه رود به خوبی خود را نجات می دهد و کمتر درنگ و توقف می کند.»

و یا حضرت علی (ع) می فرمایند:

«هرکه دیده ی اندیشه ی خود را شب ها بیدار نگه دارد به اوج خواست خوبش دست یابد.»

در روایت دیگری حضرت می فرمایند:

«ساعتی اندیشه کردن بهتر است از عبادتی طولانی»

و یا به قول امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند:

«ساعتی اندیشه کردن بهتر از سالی عبادت است»

همچنین در اهمیت فقه و نفقه دینی پیامبر رحمت در اوج مهربانی و رأفت خود، اف بر هر مسلمانی کرده که هفته ای یک روز را به کار آموختن امور دینی خود و پرسیدن مسایل دینیش اختصاص ندهد و امام کاظم (ع) نیز در برتری فقیه بر عابد می فرمایند:

«برتری فقیه بر عابد همچون برتری خورشید بر ستارگان است و هر که در دین خود دانا و فقیه نشود خداوند هیچ عملی را از او نپسندد.»
حال با توجه به اثرات تشکیل جلسات دینی در طول سال و به خصوص در شب های قدر بسیار جا دارد از هم اکنون در تدارک آن باشیم ولی با کمال تأسف باید گفت که در مراسمات شب های قدر به این سنت بسیار مهم توجه نشده و تعلیم و تعلم نادیده گرفته می شود و برنامه های کلیشه ای توجه روزه داران را از این امر مهم سلب کرده که امید است در سایه ی عنایات خداوندی تشکیل محفل دینی جزو سنن این شب های با عظمت قرار گیرد.

اینک برای تحقق این امر بر متولیان شب های قدر در هیئت ها و مساجد و حسینیه ها فرض است که از هم اکنون در نحوه ی تشکیل این محافل دینی و موضوعات مطروحه در آن جلسات، اندیشه کرده و برنامه ریزی کنند.
به نظر شما چه موضوعاتی و در چه فرجه زمانی و با چه تعداد افراد باید محافل دینی در شب های قدر تشکیل یابد؟؟؟
امید است ما روزه داران نیز به عنوان مخاطبان و شرکت کنندگان در این محافل با ارائه ی پیشنهادات خود بر این سنت مهم شب قدر ببشتر ارج بنهیم.