سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آیات منتخب حضرت علی(ع) ازکتب آسمانی

image_pdfimage_print

تمامی حرکات و برنامه های ائمه اطهار قابل تأمل و الگوگیری است و معصوم بودن ایشان دلیل بر ناتوانی انسان از عمل به برنامه های زندگی آن بزرگواران نمی باشد، چراکه طبق آیه “انا بشَرٌ مِثْلُکُمْ” جنس امام از جنس بشر بوده و اعمالشان قابل تعلیم و الگوگیری است که اگر چنین نبود هدایتگری امامان(ع) و اطاعت و هدایت پذیری از آن بزرگواران سهل و ممکن نمی شد. با این مقدمه کوتاه، به یکی از برنامه های حضرت علی(ع) اشاره میگردد که با دقت در آن افق جدیدی در اندیشه انسان نسبت به معارف الهی باز میگردد. آن امام همام با اینکه همسنگ و عدل قرآن کریم می باشند، هرسه روز یکبار ختم قرآن داشته و در طول روز بر آیاتی از کتب آسمانی نظاره میکردند آیاتی که در آن خداوند متعال بندگان خود را مستقیما مورد خطاب قرار داده است:
 ای فرزند آدم! هیچگاه مترس از اینکه روزیت فوت شود.
 ای فرزند آدم ترا از نطفه گندیده آفریدم و ناتوان نشدم چگونه از روزی تو عاجز باشم.
 ای فرزند آدم! با احدی جز من انس مگیر
 ای فرزند آدم! از سلطنت من هراسناک باش
 ای آدمیزاد! به حق خودم تو را دوست دارم پس تو هم مرا دوست بدار.
 ای آدمیزاد! همه چیز را برای تو آفریدم و ترا برای خودم، از من مگریز.
 ای فرزند آدم! به خاطر نفس خود با من دشمنی می کنی چرا به خاطر من بر خود خشم نمی گیری؟
 ای فرزند آدم! تکلیف های من بر عهدۀ توست و رزق تو بر عهدۀ من،اگر تو در تکالیف من با من تخلّف کنی من در روزی تو با تو مخالفت نمی کنم.
 ای فرزند آدم! همه تو را برای خودشان می خواهند و من تو را برای خودت.
 ای فرزند آدم! روزی فردا را از من مطالبه نکن همانطور که من عمل فردا را از تو مطالبه نمی کنم.
 ای فرزند آدم، اگر به آنچه قسمت تو کردم راضی نشوی همیشه در دنیا اسیر و سرگردانی و به آرزویت نخواهی رسید مگر راضی به قسمتت باشی.
و نیز از ایشان نقل است که فرمودند:«در خاتمه تورات پنج جمله است که دوست دارم هر روز بامداد آن را مطالعه کنم:

۱٫ عالم بی عمل با شیطان برابر است

۲٫ سلطان بی عدالت با فرعون برابر است

۳٫ فقیر طمعکاری که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است

۴٫ثروتی که از آن در امور خیر سودی نبرند با سنگ و آجر یکسان است .

۵ . زنی که بدون ضرورت و نیاز از خانه بیرون رود با کنیز برابر است».

اینها در حقیقت ارائه الگوی عملی از جانب آن بزرگوار و نصایحی است برای بشر تا با پند گیری و متذکر شدن آن راهی را از جهت فکری و عقیدتی و عملی بپیماید که مورد رضایت خدای سبحان و اولیای گرامیش باشد.