سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ابراز علاقه به همه چیز و عدم تعهد به هیچ چیز درد بشر امروز

image_pdfimage_print

عصر انفجار اطلاعات و حاکمیت داده ها و اطلاعات بر جان و روان بشر امروز علیرغم نکات مثبت ، آسیبهای خطرناکی نیز بهمراه دارد که ایجاد آشفتگی ذهنی و روحی در افراد یکی از این آسیبهاست.
انبوه داده هایی که به سهولت در اختیار استفاده کنندگان از رسانه ها و اینترنت و غیره قرار دارد نه تنها به رشد نظری و اخلاقی افراد کمک نمی کند که به عکس با از بین بردن هویت اصیل شخص، او را در برابر انواع رویکردهای بی هدف و پوچ، آسیب پذیر می سازد و عصر انفجار اطلاعات ، با سردرگمی اطلاعات متناقض، حق آگاهی انسان را مخدوش نموده و خردیّت ، حق انتخاب و آرامش روانی انسانها را هدف قرار داده است و توزیع حجم عظیم اطلاعاتی افراد را در مقابل انبوه اطلاعات، فقط به نظاره گر تبدیل کرده و علاقه و کنجکاوی آن ها را در اخذ اطلاعات و داده ها تقویت ولی تعهد و رسالت و مسئولیت را در ایشان از بین برده است.
در کمال تأسف باید گفت که مردم عصر امروز به هر چیز و همه چیز علاقه نشان می دهند ولی خود را به هیچ چیز متعهد و پایبند نمی دانند؛آری امروزه هرکس می تواند هرگونه مطلب صحیح و غلط و هرگونه یاوه و یا امر بیهوده ای را در شبکه های اطلاعاتی مطرح کند، بدون آنکه در مقابل آن مطالب احساس مسئولیت کند و امروزه در اینترنت و وسایل الکترونیکی دیگر افراد می توانند به نحو بی پایانی به رد و بدل کردن انواع شایعه ها و سخنان بی پایه و مایه بپردازند و هر کس می تواند در باره ی هر آنچه میلش می خواهد عقیده ای ابراز کند و دیگران نیز علاقه مندند به این سخنان بی پایه به میل خود درست و نادرست ، پاسخ دهند و هیچ یک از افراد برای تأمل در بیان مواضع خود وقت صرف نمی کنند.
این بیماری خطرناک است و بایستی هر چه سریع تر درمان شود و بهترین راه درمان، تقویت هویت و شناسایی آن و تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش و مهمتر از همه ی آنها تبدیل دانش به معرفت است که مکانیسم خاص خود را می طلبد.
                                            به امید روزی رهایی از آفات عصر انفجار اطلاعات