سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اثر لباس وغذای بیگانه

image_pdfimage_print

یکی ازرموز مهم حفظ هویت و فرهنگ خود، عدم تشبه و تقلید کور از فرهنگ و آداب بیگانگان است، یعنی هر فرد باید از فرهنگ و آداب و عرفیات خود مواظبت کرده و با پرهیز از تقلید وعمل به آداب بیگانگان، پایه های هویت خود را تقویت ومستحکمتر نماید، واین تشبه وشبیه سازی اثرات آنی در ویران سازی هویت و فرهنگ دارد، بطوریکه در احادیث بکَرّات مطرح شده که کمتر کسی است که خود راشبیه گروهی کند وبزودی یکی از آنها نشود.
ولذا ائمه معصومین(ع) به مناسبتهای مختلف هشدار لازم در این زمینه داده اند چنانچه امام جعفر صادق(ع) مبشر و مدافع فرهنگ تشیع که در آستانه شهادتش قرار داریم در روایتی چنین میفرمایند:

«خداوند به یکی از پیامبران وحی فرمود که بمردم خود بگو لباس دشمنان مرا نپوشید وخوراک دشمنان مرا نخورید وخود را بشکل و شمایل دشمنان من درنیاورید که در این صورت شما نیز همچون آنها دشمن من خواهید بود».

ومولای متقیان حضرت علی (ع) نیز میفرمایند:

«این امت همیشه در نیکبختی به سر برند تا وقتی که لباس بیگانگان را نپوشند و غذای بیگانگان را نخورند، اما وقتی چنین کردند خداوند آنان را به خواری اندازد».

حال با توجه به این دو روایت باید خیلی مراقب و هشیار بود، چرا که اینک دشمنان اسلام با بهانه مُد و برند سازی وغیره در صدد ملبس کردن مسلمانان وجوانان به لباس های بیگانگان هستند وبا تغییر ذائقه کودکان، غذای فرنگی را در غذاخوری ها وسر سفره شیعیان وارد کرده اند، و متاسفانه این روند با سرعت بیشتر ادامه می یابد با کمال تأسف، اینک غذای های سنتی مقوی ایرانی اسلام از آشپزخانه ها حذف و متاسفانه به بهانه های مختلف سفره و آداب سر سفره نشستن از خانواده ها رخت بر میبندد. پس باید کد بانوها وزنان هشیار ایرانی بپا خیزند وبا ذوق وشوق سرشار و با هنر آشپزی بی مثل خود، از غذاهای ایرانی بطور عملی حفاظت وپاسداری نمایند و با ذائقه سازی در کودکان برای غذاهای سالم، توطئه های دشمان اسلام را خنثی سازند، که دشمن با ترویج غذای بیگانه در صدد عقبم سازی و مریض کردن مسلمانان وشیعیان پرشور حماسه ساز می باشد.