سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اثر گریه ناشی از محبت خدا

image_pdfimage_print

ماه رجب ماه گریه واستغاثه و ماه راز ونیاز با خداست، وگریه از شوق محبت به خدا در این ماه اثرات دنیوی واخروی دارد واصلا این گریه مشروط به زمان نبوده ودر هر وقت ارزنده است، یکی از این گریه کنندگان حضرت شعیب است،

این نبیّ خدا آنقدر گریست که نابینا شد وخدا بیناییش را برگردانده وبه او چنین وحی فرستاد: ای شعیب این گریه از روی شوق بهشت یا از ترس جهنم است؟ عرض کرد: مولای وخدای من! نه! هیچکدام بلکه محبت تو را به دل خود گره زده ام و چون به تو توجه دارم مرا چه باک که با من چه میشود، پس خداوند به او وحی فرمود: ای شعیب اگر براستی چنین است پس لقای من گوارایت باد، ای شعیب واز این رو هم سخن خود موسی بن عمران راخدمتگزار تو کردم.
آری گریه شوق ومحبت خداوندی آنچنان ارزنده است که پیامبر خدا را خدمتگزار شخص باکی میکند.