سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ارزشهای حاکم بر خانواده در فرهنگ مهدوی

image_pdfimage_print

ارزشمند بودن و برتری خانوداه به منطبق بودن آن با ارزشهای دینی و استانداردهای اسلامی است . و خانواده مهدوی آن خانواده ای است که زن و شوهر با آگاهی از مسئولیتهای ازدواج، وظایف مورد انتظار در خانواده را به شکل احسن انجام دهند.
هدف خانواده مهدوی کاملا شفاف و مشخص شده است که به جز برآورده شدن نیازهای همسران، رهنمون ساختن جامعه بسوی هدفهای انسانی با پرورش یافتن انسانهای شایسته و موثر و متدین و معنوی است . برای رسیدن به این هدف بزرگ و آرمانی مواردی به عنوان آداب و رسوم خانواده مهدوی قابل توجه می باشد:

 شفافیت جایگاه و مواضع هرشخص در خانواده و جامعه
 شور و شوق زاید الوصف در اجرای رسالت و وظایف توسط اعضای خانواده
 افول و از بین رفتن انتظارات بیجا از هم دیگر
 احساس آرامش و انس در خانواده
 حاکمیت فرهنگ ایثار و بخشش بدون انتظار
 حفظ کانون خانواده از جهاتی مانند: کتمان سرّ، احساس خودی و حفظ این احساس در مقابل غیر خودی
 حاکمیت فرهنگ ولاء (ولاء یعنی حاکمیت مهر و محبت و تواضع و فروتنی، ملایمت و مهربانی، تولی و تبری، و دوستی و صمیمیتی که هیچگونه فاصله ای بین آنها نباشد چشم پوشی از اشتباهات،همکاری و تعاون و مشورت، و شمارش نیکیها از اثار حاکمیت ولائ در خانواده مهدوی است).