سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

از علق رسالت تا علق ظهور دولت کریمه

image_pdfimage_print

در جریان بعثت و مبعث و در ۲۷رجب وقتی محمد از جبرئیل در جواب درخواست او فرمود که چه بخوانم جبرئیل گفت:

بخوان «خلق الانسان من علق»

پیامبر خواند و دریافت که باید در ایفای رسالت استراتژی “علق” طراحی کرد و با خون و انواع آن به جهاد در تمامی حوزه هایش همت گماشت. مثلاً در بیان رسالت، خون دل خورد و در دفاع از قرآن جان داد و به شهادت رسید و یا پشت و دوش خود را در اثر کثرت حمل نان و آذوقه برای مستمندان خونین کرد و با انواع خون درخت اسلام را آبیاری نمود.
پیامبر اکرم(ص) با استقامت خود به خدای خالق انسان از خون بسته لبیک جانانه گفت و به پیروی از ایشان یاوران مهدی (عج) نیز باید در این دوران به استراتژی علق در تشکیل دولت کریمه عمل نمایند.
آری اگر در دفاع از اسلام و ندای توحید، دندان پیامبر(ص) شکست و پیشانی اش خون آلود شد، اینک نیز باید برای تشکیل دولت کریمه خون دل خورد وخون نثار کرد، بطوربکه در روایات می خوانیم که کار امام مهدی اصلاح نمی شود مگر با عرق و علق و باید در تشکیل دولت کریمه وارد میدان های کارزار علمی و عملی و یدی و فکری و قلمی و قدمی بشویم و عرق بریزیم و خون بدهیم و در میادین مختلف جهاد با شور ونشاط فوق العاده عرق پیشانی را پاک کنیم و باز عرق و با زدایش آن از چهره و آماده سازی برای عرق و علق بیشتر، این دو “علق رسالت” و“حاصل رسالت”، رموز دست یابی به کلید نجات از فتن اخرالزمان می باشد.

 

index