سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

از کدامین گروهیم؟

image_pdfimage_print

از لحاظ عمل

 عده ای پیوسته به یاد خدا بوده وبندرت فکر گناه در آنها ایجاد شده و چنانچه مرتکب شوند زود پشیمان شده و توبه می‌کنند…
 عده ای در عین پایبندی به واجبات بر نفسشان مسلط نبوده و مرتکب گناه شده و گهگاهی استغفار می‌کنند…
 عده ای هم بی هیچ قباحتی به فکر عمل صالح و واجبات نبوده و بر عصیان عادت نموده و در فکر توبه نیز نمی‌باشند…
 عده ای هم خود مبرّا از خطا و اشتباهند اما برای اشتباههای دیگران استغفار می‌کنند…
از لحاظ فکر
 عده ای دائم به فکر خود هستند و کاری به کار دیگران ندارند…
 عده ای خود را در درجه دوم نگهداشته اند و اول به دیگران فکر می کنند …
 عده ای هم به خود و هم به دیگران فکر می کنند…
 عده ای هم فقط و فقط به فکر دیگرانند…

از لحاظ اطعام

 بعضی قبول دعوت کرده و متنعم می شوند و متنعم می‌کنند…
 بعضی نه قبول تنعم می کنند و متنعم می‌کنند…
 بعضی متنعم نمی شوند اما متنعم می‌کنند…

 

از لحاظ امر به معروف و نهی از منکر

 عده ای در قبال فساد و صلاح جامعه احساس مسئولیت نکرده و بی تفاوتند(با شعارموسی به دین خود عیسی به دین خود)
 عده ای خود در ایجاد فساد و ترویج آن همت دارند…
 عده ای در برابر هر فسادی بدون برنامه و مدل واکنش نشان می دهند…
 عده ای هم بدنبال اصلاح خود و دیگرانند…
 عده ای هم مثل آب جاری در مسیر خود آلودگیها را شسته و از بین میبرند…

از لحاظ علم

 عده ای برای پیروزی در مباحثه بدنبال علمند…
 عده ای اصلا علم را نمی‌شناسند و بر جهل خویش باقی‌اند…
 عده ای برای نجات خود دنبال علمند…
 عده‌ای هم خود نجات یافته با علم خود موجب نجات دیگران می گردند…

از لحاظ آشنایی با قرآن

 عده ای اصلا کاری با قرآن ندارند…
 عده ای فقط دغدغه صرف و نحو و تجوید در قرائت قرآن را دارند…
 عده ای قرآن را فقط در رمضان و نذر و عهد و سر سفره عقد می شناسند…
 عده ای هم قرآن را بعنوان برنامه زندگی شناخته در هر مسئله ای به آن رجوع می کنند…
 عده ای هم عدل و هم سنگ قرآنند…

از لحاظ گذشته و آینده

 عده ای همیشه در گذشته سیر می کنند و افسوس گذشته را می‌خورند…
 عده ای فقط به آینده توجه دارند و گذشته را نادیده میگیرند…
 عده ای هم از گذشته عبرت می گیرند و حال را غنیمت می شمارند و به فکر آینده اند…
 عده ای هم خود فراموشند و نگران گذشته و حال و آینده دیگرانند…

… اللَّهُمَّ فَاهْدِنِی هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِی اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ لا تَجْعَلْنِی مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِی یَوْمَ الدِّینِ .