سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اسیر تکنولوژی

image_pdfimage_print

تکنولوژی بخودی خود فرایندی جهت برطرف شدن نیازهای انسان است که در چندعنوان اصلی بکار می رود:
• بعنوان ابزار و ماشین ها
• به عنوان فرایند دانش
• به عنوان روشها، مهارتها، روندها
صحبت از تکنولوژی صحبت از مدرنیته و پیشرفتهای علمی است که در جهان اتفاق می افتد و بشر جهت استفاده علمی و عملی از آن بهره برداری می کند. اما بدلیل ورود مصادیق خاصی از تکنولوژی قبل از فرهنگ سازی در برخی جوامع مانند ایران، این پدیده با تمام اوصاف و ویژگیهایش در جاهایی به عنوان پدیده ای ضد دینی و ضد اخلاقی بروز و ظهور می یابد، که نه میتوان کنار گذاشت و

بسراغش نرفت و نه میتوان بصورت مطلق وارد زندگی کرد، باید توجه داشت که چنانچه حذف این پدیده نوعی عقب ماندگی محسوب می شود، اسیر و گرفتاری بدان نیز رکود معنوی محسوب شده و استفاده بی هدف از آن یک نوع غرب‌زدگی را در مناسبات زندگی متبلور می نماید. امروز با شرایط ایجاد شده چنین بنظر میرسد که مردم از ترس عقب نیفتادن غربزدگی را پذیرفته و زیر اثرات مخرب آن دست و پا می زنند، در حالیکه اگر با هدف توحیدی بسراغ این پدیده رفته شود، بهترین نتایج را بهمراه خواهد داشت، زیرا خود خدا آسمان و زمین و دریا را برای استفاده انسان مسخر او کرده است نه انسان را مسخر پدیده ها.
پس مهم در این فرایند برطرف شدن نیازهای حقیقی است نه ایجاد نیازهای کاذب و رویگردان شدن از سنت و اسیر تکنولوژی شدن. برای مثال زمانیکه تلفن همراه وارد سیستم ارتباطات شد، مشکل عدم ارتباط افراد در مکانهای مختلف را رفع و تقریبا امکان ارتباط را در بیشتر نقاط فراهم نمود اما همین که در این محصول سیستمهای دیگری وارد شد، بیشتر افراد از تلفن همراه بغیر از آنچه که هدف از ساخت آن بود مورد استفاده قرار دادند و گاها هم اصلی ترین استفاده از آن صورت نمی گیرد. از اینرو برخی از این محصولات انسان را به سمت خود مشغولی و محیط مجازی و دوری از حقایق می کشاند. و این تهدیدی است برای آینده بشریت چراکه با این اوضاع اثراتی چون جایگزین شدن برخی موارد جای ارزشها ی حقیقی می شود و بدنبال این اتفاقات، مدل بی عاطفه گی و بی محبتی و رفتارهای خشک و صنعتی در جامعه شکل میگیرد، مثلا جایگزینهایی نظیر:

 وایبر جایگزین صله ارحام و دید و بازدیهای دوستانه
 لایک مطالب و تصاویر، جایگزین ابراز علاقه و نظر و انتقاد صمیمانه به آشنایان و دوستان
 استفاده مطلق از آسپرین و انواع و اقسام طبابتهای حضوری و غیر حضوری جایگزین دعا
 رسانه های دیداری شنیداری جایگزین رفت و آمدهای فامیلی و دوستانه و عدم بهره مندی از اثرات آن
 جایگزینی ربات بجای انسانها در کارخانجات و عدم موقعیت شغلی برای بسیاری از مردم
 جایگزینی انواع دستگاههای برقی در کار منزل بجای فعالیت خانمها و اثرات نا مطلوب از جمله افسردگی
 جایگزین شدن شماره گیریهای خودکار و واژگان آماده در word ها وفراموشی و پایین آمدن قدرت حافظه

در حقیقت با این تغییرات و جایگزینهای غیر اصولی زندگی طبیعی به محاق رفته و سیطره رسانه بر افکار مردم روزبروز بیشتر گشته و در واقع مهندسی اندیشه مردم را رسانه ها رقم میزنند. رسانه هایی که دورترین فاصله ها را با حقیقت دارند و انسان را در وادی غفلت و گوشه گیری و انزوا قرار می دهد، حتی بسیار جای تاسف وجود دارد که حتی در رختخواب، انسانهایی که باید به فکر هم باشند در دنیای مجاز ی با دوستان در افکار دیگر سیر می کنند و بدین ترتیب رفته رفته آمار طلاق را افزایش می دهند و این است اسارت فرهنگ و سنت و اخلاق و در یک کلام اسیر تکنولوژی شدن….