سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اشک روان و آوای منتظران

image_pdfimage_print

ماه ذیقعده آغاز شده و شور وشعف عجیبی در جهان تشیع ببرکت دهه کرامت بوجود آمده و شیعیان هرکدام بنحوی در این روزها احساس نشاط میکنند. فردی از دوستان حال وهوای خود را اخیرا چنین بازگو کرد:
در صبح باصفای یکی از ایام داغ مرداد ماه بیحال و خموش افتاده بودم و هیچ حالی نداشتم ونمیتوانستم کاری کنم تا اینکه اتفاقا چشمم به کتاب آوای منتظران یادگار شبهای قدر در گوشه اتاق افتاده و آنرا بی توجه برداشته و تورق زدم از دعای چهارصد وپنجاه شروع به خواندن کرده و هر دعا را برای خود با صدای کوتاه ترجمه ترکی کرده و یکی یکی رد میشدم و میگفتم:

خدایا والهی شمارش معکوس را برای ظهور امام شروع بفرما.
خدایاشرح صدر پرهیزکاران را نصیب دوستداران حضرت بفرما.
بارالها توفیق بذل جان و مال وفرزند وعیال وهمه داراییم رادرراه ظهور مولایم بمن عطا بفرما.
الهی به حق ام المومنین خدیجه کبری عجل لولیک الفرج.
خدایا بوسیله او با ظهورش بر ایتام آل محمد منت گذار.
الهی حلاوت دعای عهد را به همهٔ ما بچشان.
خدایاما را جزو اصحاب تنوری حضرت قرار بده.
خدایا حال وهوای مهزیاری به ما ببخش.

و همینطور یکی یکی دعاها را خوانده وترجمه ترکی کرده ورد میشدم و با عبور از هر کدام از دعاها حال خاصی پیدا میکردم، تا اینکه یک دفعه خود را در حال گریه شدید وچشمان اشک بار وزبان مترنم به فقرات کتاب آوای منتظران دیدم وعجیب تر اینکه هر چه در دعا پیش میرفتم حال گریه شدیدتر میشد و من در آن حال تازه معنی توقیع مبارک حضرت مبنی بر“واکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان ذالک فرجکم” را فهمیدم و اینجا بود که دست دعا بر آستان الهی بلند کرده و بر بانیان تهیه وراه اندازی صندوق دعا طلب توفیق بیشتر در مسیر خدمت به فرهنگ مهدوی نمودم وبا تفکر در واژه های طوفان وگرداب وزورق شکسته وغرق و غرقاب حضرت نوح وپسرش کار روزمره را شروع کردم