سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اطاعت خدا از بنده‌اش!!!!

image_pdfimage_print

خداوند متعال از سر رحمت بیکران خود، ماهی به نام «رجب» را در اختیار عبادش نهاده تا بندگان به جبران مافات، و برای تسهیل و تسریع در رشد و پیمودن مدارج عالی معنوی، از این ماه بهره‌های لازم را برده و فیوضات الهی را کسب نمایند.


بی‌شک وعده‌های الهی، تحقق پذیر است، اگر بندگان با توکل و اعتماد به باری تعالی از اوامر ایشان اطاعت و این منازل رحمت را قدر بدانند.
و چه عجیب است وعده‌های الهی علی الخصوص در این ماه که انگیزه انسان را در انجام این امور بالا می‌برد.
از جمله وعده‌های الهی در این ماه:
✅ انا جلیس من جالسنی
✅ مطیع من اطاعنی
✅ غافر من استغفرنی
✅ فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته
✅ و من سالنی اعطیته
✅ و من استهدانی هدیته

اطاعت خدا از بنده‌اش!!!!
و جعلت هذا الشهر حبلاً بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل الی»

💠این ماه را بیش از پیش قدر بدانیم…

🤲🌺🤲🌺🤲🌺🤲🌺🤲🌺