سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اطلاعات و اینترنت

image_pdfimage_print

یکی از آفات عصر کنونی و عصر انفجار اطلاعات و حاکمیت اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، توزیع عظیم و حجیم اطلاعات بین افرادبشر بدون توجه به صحت و سُقم، خیر و شر ، ضرر و منفعت آن است. یعنی در جهان امروز هر گونه اطلاعات بدون مرز بندی مشخص اخلاقی ، اعتقادی ، عرفی و قرار دادی در سطح بسیار وسیع پخش شده و اطلاعات موجود در اینترنت آنچنان بی نام و نشان شده که کسی اهمیت نمی تواند منشاء آنها را دنبال کند و بدون توجه به صحت و سقم و اثر مثبت و منفی، آنها را به دیگران انتقال می دهد و در اعتراض به این شیوه استفاده کنندگان از وسایل دیجیتالی ، مجازی بودن آنها را بهانه کردهو اثرات اطلاعات را نادیده می گیرد.
این در حالی است که در مکتب اسلام و معارف قرآنی و حدیثی ، به پایگاه ارزشی اطلاعات و اخبار توجه بسیاری شده است؛ به طوریکه در آیات ۱۴ و ۱۵ سوره ی نور پروردگار متعال خطاب به مؤمنین می فرمایند:

« اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و عقبی شامل حال شما مؤمنان نبود به مجرد خوض در سخنان نفاق انگیز به شما عذابی بزرگ می رسید زیرا شما آن سخنان را از زبان یکدیگر تلقی کرده و حرفی بر زبان می گفتید که علم بر آن نداشتید و این کار را سهل و کوچک می پنداشتید در صورتی که نزد خدا گناهی بسیار بزرگ بود.»

مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) نیز در حکمت ۹۵ نهج البلاغه چنین می فرماید : «آنگاه که مطلبی را شنیدید از روی دقت در آن ، آن را درک کنید نه از روی نقل لفظ، زیرا نقل کنندگان دانش فراوان اما دقت کنندگان اندک هستند.» همچنین آن حضرت در حکمت ۸۸ نهج البلاغه می فرماید :

« بی ارزش ترین علمها دانشی است که زبانی باشد و محترم و بالاترین علم ها علمی است که آثار آن در اعضا ء بدن و ارکان آشکار گردد.»