سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اعوجاج و کج فکری

image_pdfimage_print

دوران امامت امام هادی(ع) از دوران های شدید اختناق شیعه و امامان شیعی می باشد، دوره ای که حتی مشکلات درونی بیشتر از مشکلاتی بود که از بیرون توسط دشمن برای امام هادی(ع) و شیعیان ایجاد می شد و این نوع مشکل قطعاً در افزایش مشکلات دیگر نیز بسیار موثر است و این نشان دهنده ی سختی مراحلی است که دین اسلام و اولیای الهی در حفاظت و صیانت آن مواجه بودند.

امام هادی (ع) طبق شرایط جدّشان امام رضا(ع)، تحت نظارت و پیگیری حکومت وقت بودند و سیاست متوکل عین سیاست مأمون بر ایشان اعمال می شد، اما ایشان به هر شکلی بود سعی در بر طرف کردن مشکلات به وجود آمده برای شیعه و شیعیان داشتند.

از جمله ی این مشکلات، موج گیری غلات و شیعیان غالی در آن زمان بود که برای شیعه و امامان شیعه این مسأله بسیار کمرشکن بود و آسیب های جدی از این طریق وارد می شد. این شیعه نماها که نام غُلات بر آنها گذاشته شده، با کج فهمی و اعوجاجات فکری و جهت سودجویی،از نام و احادیث ائمه استفاده کرده و گاهاً با نام تقیه مخالفت هایی از خود نشان می دادند و یا با انتساب خود به ائمه شیعه و بالا بردن جایگاه امامان از جایگاه اصلی، بسیاری از افراد را به انحراف عقیده ای می کشاندند، علی الخصوص آنان را که در بلاد دور بودند و از علم و معرفت و فرهنگ شیعی رشد یافته، بهره مند نشده بودند.

چنانکه می دانید این گروه داخل در شیعیان، از زمان امام علی(ع) بودند و تا امروز هم امتداد یافتند و تاثیر فکری آنها در متون های حدیثی شیعه دیده می شود. همت و تلاش غُلات در این راستاست که با انتساب خود به امامان و ارادت خاص نشان دادن و بزرگنمایی مقام آنان به صورت شوری و هیجانی ، در متن شیعه نفوذ کرده و با راه انداختن موجی، افکار غلط و تأویل غلط از احادیث را نشر داده و این تأویلات نادرست از قرآن و سنت را به نفع خود در میان مردم رواج داده و آنها را از حقیقت شیعه گری رانده و دیگران را نسبت به شیعه بدبین نمایند. اینان در نفسانیّات و پرداخت به خواسته های نفسانی و گرفتن آن مسائل از دین که نفعی برآنها داشته، یدی طویل، اما در عمل به تکالیف شرعی و رعایت حدود دینی، بی توجه و کاهل می باشند.

غالیان هیچ گونه اعتقادی به نسک و آداب و احکام و حدود دین ندارند و با زیر پا گذاشتن این حریم و حدودها آن هم با نام شیعه و با عنوان تمسک واهی به ائمه اطهار،در میان شیعیان تفرقه افکنی و مشکلات درونی به وجود می آورند. و آنانکه حرکت های شوری دارند و بدون عمق فکری، با امواج جمعیتی در مسیر ارادت به امامان قرار می گیرند، بیشتر در معرض خطر این افکار و کج فهمی های غلات قرار می گیرند، که برای نمونه فضاسازی برای عزاداری محرم و بی توجهی به عید بزرگ شیعیان یعنی “غدیر خم”، بی تاثیر از افکار غالی و غالیان نیست.

یا آنانکه زیر و بم دین را نمی دانند و بی هوا وارد مباحثات دینی شده و با استفاده از چند روایت که نمی دانند شأن صدورش چیست و در کجا بایست به کار گیرند و اهل تقیه و حفظ و کنترل حدود و حریم نیستند، ناخواسته در شیوع این افکار غلط  امدادرسانی می کنند.

اگراین گروه نبود و امامان بزرگوار به جای وقت گذاشتن به مبارزه با این گروه ها، در بازکردن احکام و شریعت دین فضا و امکان می یافتند، وضع دنیا و علی الخصوص جهان شیعه این نبود که الآن ملاحظه می گردد و لازم به ذکر است که جریان های انحرافی غلات و دیگر دشمنان، امروز آزمایشی برای مؤمنان است که مواظب دیدگاه و عملکرد خود باشند و در چنگال فریب این هجمه های ضد دینی گرفتار نشوند، که این امتحان و آزمایش و سنت خداوند متعال است که در قرآن بدان اشاره شده است:

« أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ»

(سوره ی مبارکه عنکبوت / آیه ی ۲ )

images.jpg1