سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اقدام مهجور

image_pdfimage_print

یکی از مسایلی که معمولا مورد بی توجهی و بی اعتنایی قرار می گیرد ، کلمات و جملات کوتاه منقش در کتابنامه و سالنامه ویا کتیبه های منصوب بر سر در ها در منازل و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و یا تابلو های کوتاه مزین به کلمات قصار بزرگان که بر روی میز ها و ویترین ها قرار می گیرد ، است .
این جملات معمولا شامل ضرب المثلها ، امثال و حکم،کلمات قصار بزرگان و فرهیختگان جامعه و فرهنگهای مختلف است که اگر به مفاهیم و معانی آنها خوب توجه شود و باصطلاح اطلاعات موجود به دانش و معرفت وایمان و عمل تبدیل شود، جامعه اصلاح شده و زمینه را برای رشد و تعالی افراد آماده می نماید. ولی متأسفانه به علل گوناگون از جمله تنوع و کثرت ، عدم دقت و ظرافت ، به آنها اعتنا نشده و بفرض دیدن و خواندن، به تفکر در معانی آنها تبدیل نمی شود و بعد از چند لحظه حضور در ذهن و حافظه از یاد رفته و به وادی فراموشی سپرده می شود، با این وصف چندی پیش گذرم به یکی از سازمانهای دولتی افتاد و برای تجدید دیدار و احوال پرسی از دوستی منتظر او شدم تا در محل کارش حاضر شود ، در این حین نا خود آگاه نگاهم به تابلویی افتاد که در بالای سر میز دوستم نصب شده بود ودر آن این چنین نوشته شده بود:

التماس به خدا شجاعت است و اگر برآورده شود ،رحمت و اگر بر آورده نشود حکمت است

التماس به خلق شرمندگی است و اگر برآورده شود، منت و اگر برآورده نشود

ذلت است

توجه به مضامین این جملات و تفکر در معانی آن ها چندی است که مرا بخود مشغول ساخته و ارمغانهای بسیار و ارزشمندی برایم هدیه کرده و تحت تأثیر خود قرار داده است فلذا از این پس تصمیم گرفته ام که هر جمله ای که ناخود آگاه در کوی و برزن و مراکز مختلف و در هر مکانی که در جلوی چشمم قرار می گیرد آن ها را تحلیل و به معانی آنها توجه نمایم .