سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

«اقراء» رهاورد «بعثت»

مقصود از «قرائت» بیان الفاظ آن به همان شیوه‌ای است که‌ حضرت محمد(ص) خود تلفظ می‌کرد یا در حضور ایشان خوانده می‌شد و آن را تأیید می‌کرد. «قرائت» اصطلاحی است قدیمی که کاربرد آن به زمان صحابه حضرت محمد(ص) باز می‌گردد. اولین علوم اسلامی که صحابه آن را فرا گرفتند، حفظ قرآن و قرائت آن بوده‌ است. ناگفته نماند در معانی «اقراء» این موارد هم ذکر شده: ✓ خواندن را یاد گرفتن ✓ خوانانیدن ✓ به قرآن خواندن فرمودن
image_pdfimage_print

مقصود از «قرائت» بیان الفاظ آن به همان شیوه‌ای است که‌ حضرت محمد(ص) خود تلفظ می‌کرد یا در حضور ایشان خوانده می‌شد و آن را تأیید می‌کرد.

«قرائت» اصطلاحی است قدیمی که کاربرد آن به زمان صحابه حضرت محمد(ص) باز می‌گردد.
اولین علوم اسلامی که صحابه آن را فرا گرفتند، حفظ قرآن و قرائت آن بوده‌ است.

ناگفته نماند در معانی «اقراء» این موارد هم ذکر شده:
✓ خواندن را یاد گرفتن
✓ خوانانیدن
✓ به قرآن خواندن فرمودن

حضرت پیامبر(ص) اصرار داشتند که همگان در آموزش قرآن از همان شیوه ی اقراء آیات، استفاده کنند و بارها می‏‌فرمودند:

«بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران یاد بدهد» 

در کنار آن و در توضیح شیوه ی آموختن و آموزش دادن قرآن می‏‌فرمودند:

«بهترین شما کسی است که قرآن بخواند و آیات را بر دیگری اقراء کند».

اساس و اسلوب آموزش وحیانی قرآن «اقراء» بوده است، یعنی، اگر آیات الهی بر کسی خوانده شود به قصد اینکه او نیز آنها را بشنود و تکرار کند، این عمل «اقراء» نامیده می‌‏شود؛ و در آیه ی ۱۸ سوره قیامت به این نکته اشاره شده است.

بعثت پیامبر(ص) به شکل جامع و جدی انسان را به:
✓ خواندن
✓ نوشتن
✓ دانایی
✓ دوری از جهل
✓ عمران و آبادانی جهان
و به‌طور کلی ما را به اکتساب واقعی مقام «خلیفه‌اللهی» دعوت می‌نماید.
به امید اجابت این دعوت