سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

الماسی در تاریکی

image_pdfimage_print

هر چند تنها از زندانش گفتن اجحافیست در حق امامی که سراسر زندگیش درس سازندگی و مبارزه با باطل و ارزش های متعالی دیگر است، اما زبان و قلم از جلوه های نورانیش در تاریکترین زندان ها سخن گفتن نیز عاجز است…
کسی که در بند ستمکارترین حاکم، آزاد مردی است با یک جهان عظمت و صبر که دشمن را به هلاکت و نابودی کشاند…
مثال در زندان بودنش، چون الماسی در تاریکی بود، که پیام مقاومتش، ناتوانی عدو در خاموش کردن چراغ آزادی و فضیلت با بند و اسارت بود…

آیه آیه ی قرآن در زندگیش متجلی و این کلام دلنشین جدش رسول اکرم (ص) است که در وصفش فرمود:

جبرئیل برایم این پیام را ازسوی خداوند آورد،که خداوند فرمود:

«موسی عَبدی وَ حَبیبی وَ خِیَرَتی»

«حضرت موسی بن جعفر (علیهماالسلام) بنده و دوست من،و برگزیده ی من ازمیان انسان‏ها است»…

اوج بزرگواری و تقدسش،انسان خاکی را بر آن می دارد که سر تعظیم فرود آورد و به رسم ادب سلام نماید:

سلام ای روشنای دنیای تاریک…

سلام بر فرزند دانائی که کلام گوهربارش هم دید و هم عمل و چگونه زیستن را می زداید آنجا که فرمود:

«از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش و دینش را به خاطر دنیایش تباه سازد»

سلام بر او که کلامش اگرهم از تاریکترین نقطه ی سیاه چال تاریخ به گوش می رسد اما بدترین نوع سیاهی ها و تیرگی ها را از دل ها می زداید:

«از تنبلی و کسلی بپرهیزید که شما را از استفاده از نعمت ها باز می دارد»

سلام بر موسایی که با بندگیش، رمیدگان از بندگی را بنده کرد …

سلام بر آن وجود نحیفی که بردباری را به اوج رسانده و دل های سنگ ، را نرم و خاشع می نمود…

سلام بر او که جرم های نکرده اش، دستگیری هایش از درماندگان، جایز نشمردن قتل و غارت و نیرنگ های پشت پرده، محبوسش نمود و در عین شایسته ترین مرد بودنش برای حکومت، عدم دخالت در حکومت شرط آزادیش شد….

سلام بر آن وجود ملکوتی که صحن و سرایش التیام بخش دردها و عافیت بخش سرگردانی هاست…

«السلام علیک یا باب الحوائج »

index