سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

امام هادی(ع) و عصر طلایی

image_pdfimage_print

انتظار و مهدویت به دلیل بنیادی بودن ، موضوعی است که از دیر باز امامان شیعه(ع) آنرا  مورد توجه قرار داده و برای آن جایگاه ویژه ای بخشیده اند تا جائیکه از طرف مخالفان نیز ،

اقدامات  بسیارعکسی انجام می یافت تا مانع از گسترش این تفکر و اندیشه شده و به حاکمیت غیر دینی خود رنگ مهدوی زده و مشروعیت یابند؛ چرا که کارکردهای امامان (ع) ضربه مهلکی بر ساختمان حکومت ضد مهدوی فرود می آورد.

بعبارت دیگر تشکیل حکومت عدالت گستر جهانی  که آرمان و غایت دین است و د رکنار آن انتظار که بحثی است زاییده از عدم رضایت و ناخشنودی شخص  از وضعیت و موقعیت موجود؛ منبعث از تفکرمهدویت بوده که  امید به عصر طلایی را در انسان بارور می کند و بر اساس همین کارکرد  اندیشه ی مهدویت؛ در خلاف آن نیز جریاناتی از سوی دشمنان ائمه(ع) آن هم با نام عصر طلایی صورت می گرفت (و میگیرد) تا این انسان را بطرف نا امیدی و گذشته گرایی کشیده شده و برای تغییر وضعیت موجود و آینده خود هیچگونه تلاشی انجام ندهد.

دشمنان با جلوه دادن عصر نبوی و خلافت عباسی بعنوان عصر طلایی؛ همواره عصر طلایی را دست نیافتنی  وانمود کردند و در صدد ایجاد عوامل بازدارندگی رشد انسان برآمدند، تا انتظار از صحنه زندگی انسان پاک شده و همیشه دیروز و امروز را بجای فردا، بهتر بببیند و در رسیدن به آمال و آرزوهای خود سست و نا امید باشند، در حالیکه چنانچه بیان شد در اندیشه امامان( ع) و در فرهنگ ناب اسلام سعی میشود انسان از حسرت و افسوس و ندامت و پشیمانی رهیده و بسمت کمال خود در حرکت و تکاپو باشد و تفکر امید پرور را در خود پرورش دهد.

ارتقای وضع موجود با فرهنگ امام هادی(ع) و گسترش اندیشه مهدویت در دوران ایشان روبه فزونی بود، چون  این نوع تفکر اختصاص به شیعه نداشت و در جمع اهل سنت هم جایگاه خاصی داشت، عباسیان  همزمان با روی کارَآمدن خود، شروع به انحصار این تفکر  نموده و سعی در غالب کردن خلفای خود با نام مهدی شدند، چراکه حاکمیت خود برمردم را  در تهدید دیده و با مشخصه اصلی خود یعنی ظلم و ستم که  رفته رفته معرِّف اصلی آنها میشد، همین حاکمیت را  نکته مقابل عصر طلایی در برابر چشم مردم قرار میداد؛ تا جائیکه روند رو به رشد تفکر مهدویت موجب شد تا خلافت سلطنتی عباسی در برابر چالش دیگری قرارگیرد، آنها دیدند که اگر مردم در زمان حاکمیتشان در انتظار عصر طلایی باشند، این بمعنای عدم مشروعیت حاکمیت فعلی آنهاست، اما بدلیل اینکه هرگز قدرت مقابله با این اندیشه را نداشتند چون با نام اسلام حکومت خود را شروع کرده بودند، اما در حق خود ادامه می دادند لذا با سخت شدن شرایط خواستند فرعونی باشند تا موسایی به دنیا نیاید تا کاخ آرزوهای آنها را بهم ریخته و به سوی انهدام بکشاند، لذا امام هادی و امام عسگری(ع)را در حصر خانگی قرار دادند.

بازداشت و ممنوع الخروج کردن امام هادی(ع) و فرزند گرامیشان امام عسگری(ع) نه تنها برای مهار تفکر مهدوی بلکه برای ممانعت از تولد کودکی بود که امید و آرزوهای مردم با آنها نقش می بست. اما امام هادی (ع) همچنان با عمل خویش، مبلغ نظام ولایی بود و خود این بازداشت فریاد بیصدایی بود که حاکمیت را پریشان می نمود و باور به نزدیک بودن دولت عدالت گستر را تشدید میکرد و از سوی دیگر از جهت روحی مردم را برای مدیریت جامعه با حضور وکلاء، آماده می ساخت و بصورت غیر ملموس آمادگی برای عصر غیبت را فراهم میکرد.

با شرایط بوجود آمده در زمان متوکل، بارها به خانه حضرت هادی (ع) در مدینه و حتی در سامرا هجوم بردند تا اسلحه و یا مواردی را که نشان از توطئه ضد حکومت دارد به دست آورند و بجرم توطئه بر علیه حکومت بلایی بر سر ایشان آورند، اما هر بار شکست خورده و ناکام بر می گشتند.

ایشان با اینکه در مراقبت کامل بودند اما باز شاگردانی تربیت فرمودند تا با حضورشان در نکات مختلف جهان، تفکر مهدوی را انتشار دهند. از جمله شاگردان معروف آن حضرت عبدالعظیم حسنی می باشد که علاوه بر اینکه در جاهای متعدد بصورت وکیل و نایب خاص حضور می یافت، برخی تشکیلات را هم مدیریت می نمود.

آری تنها تفکر و اندیشه مهدوی آن بزرگوار باعث شد بیش از ۱۱ سال در زندان بسر برند، امام حسن عسگری و پدرش امام هادی(ع) می کوشیدند به جهت حساسیت دولت نسبت به ایشان به خاطر همان تفکر مهدویت، از هرگونه عمل تحریک آمیز خودداری کنند اما نمامی ها و سخن چینیها کار را به آخر رساند و امام دهم شیعیان در سال ۲۵۴ هجری توسط معتزّ عباسی در حالیکه فقط فرزندش امام حسن عسگری(ع) بر بالین او حاضر بود، به وسیله زهر به شهادت رسید. آن حضرت در همان خانه ای که در آن یازده سال زندانی و تحت نظر بود، سرانجام به خاک سپرده شد.

emamhadi 1

امروز نیز بر تمامی پیروان آن امام شریف لازمست در جبران آزار و اذیتهای امام هادی(ع) که در راه رساندن فرهنگ و تفکر مهدوی به شیعیان متحمل شدند، در نشر و ترویج اندیشه مهدویت و تقویت کارکرد اصلی آن که انتظار صحیح می باشد( عدم مطلوب دیدن وضعیت موجود و امید و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب ) ادامه دهنده مسیر آن حضرت و آماده سازی و مقدمه چینی برای تشکیل دولت عدالت گستر جهانی فرزند خلفش امام زمان(عج) گردیم.

 

مطالعه بیشتر