سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انتظار در الفبای مهدویت

image_pdfimage_print

برخلاف ادیانهای دیگر که همگی به نوعی در انتظار وجودی فرا بشری هستند که با تولد یا ظهورش قسط و عدل را در جهان خواهد گسترد، یا برخلاف قومهایی که هیچ اعتقادی به امر قدسی ندارند و فقط انتظار یک پدیده و اتفاق تازه را می کشند، انتظار از دیدگاه شیعه و به تبع آن در الفبای مهدویت، یعنی انتظاری که بیانگر ضرورت و نیاز به موجود موعودی است که با وحی پیوندی دیرینه داشته و نجات بشر از اسارت زندان دنیا و مافیها و رسیدن به سعادت دنیا و عقبی بدست توانای اوست که در ایام غیبتش نیز الطاف بی پایانش مانند خورشید پشت ابر بر منتظرانش سایه افکنده و آنان شرمنده مواهبش میشوند.
رسیدن به این حقیقت در دنیایی که بشر توانسته است به قدرتهای موجود خود پی ببرد و علم و عقلش را برای زندگی موفق کافی بداند، کمی دشوار به نظر میرسد اما از آنجائیکه در این عصر با وجود پیشرفتهای فراوان، بشر در نوعی بحران روحی جهت رسیدن به آرامش جاوید به هر راهی متوسل می شود و نتیجه ای جز بیماریهای روحی عاید او نمیگردد، این نوع انتظار تنها روزنه امید را برویش می گشاید. لذا یکراه وجود بحرانها و بن بست های زندگی است.
راه دیگر برای رسیدن به این حقیقت پی بردن به ماهیت انسان است که به دلیل وسعت وجودیش که خدا عطا فرموده با هیچیک از لذایذ دنیوی آرام و قرار مورد نظرش را نیافته و در واقع وجود نامحدودش به دنیای محدود قانع نیست چون اصلا خصلت لذت مادی ایجاد خستگی برای ملذوذ آن است که باتوجه به اقرار اندیشمندان غربی در مورد به خستگی رسیدن دنیا، این مطلب به آسانی قابل اثبات است. پدیدار شدن و بروزاین ویژگی در انسان و اعتقاد به دنیایی ماورای دنیای مادی موجود، او را چون پرنده ای محبوس می سازد که برای رهایی از حصار دنیا خود را مدام به این طرف و آن طرف می کوبد و اگر رنگ دینی و ایمانی به این احوالش زده شود در واقع این حقیقت انتظار است که در او شکل میگیرد.
راههای دیگری نیز برای رسیدن به حقیقت انتظار وجود دارد از جمله ناتوان دیدن اربابان مدعی اصلاح و بزرگانی که درصدد ایجاد عدالت جهانی هستند اما کاری از پیش نمیبرند و نیز باور به ظهور در غیبت برای افراد منتخب از سوی مصلح جهانی حضرت ولیعصر(ارواحنا له الفداء) و هدایتها و راهنمائیهای ایشان آن هم در مواردی بسیار روشن و آشکار برای افرادی که عاجزانه و خالصانه طلب نصرت کردند و همچنین پیشگوئیها و بشارتهای اولیای الهی و بزرگان دینی انسان را به حقیقت انتظار میرساند؛ تا جائیکه انسان با باور و یقین و ملموس و محسوس شدن موارد فوق، ظهور در غیبت را هم میتواند با عنایت خود حضرتش نصیبش گرداند.

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم