سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و‌ عدالت(۱۲)

image_pdfimage_print

«السّلام علیکَ یا تالیَ کتاب اللّه و ترجمانه»

برای ایجاد ارتباط و پیوند مستمر و دائمی و محبت آمیز و آرام‌بخش، توجه کردن به اهداف و خواسته و مطلوب قرآن، مورد نیاز است.
اگر مطلوب و خواسته ی قرآن، مطلوب و خواسته ی انسان باشد، قطعا چنین فردی با قرآن انس پیدا خواهد کرد؛ اما اگر هدف انسان با هدف قرآن منطبق نشده و در تعارض باشد، چنین فردی اگر چه در ظاهر هم با قرآن باشد، اما نه تنها به انس با قرآن نخواهد رسید بلکه در چنین فردی وحشت نسبت به قرآن نیز ایجاد و از قرآن فراری خواهد شد.


پس در کل برای انس با قرآن باید جامعه ی توحیدی و حیات طیبه را پسندیده و‌ در آن زیست نمود.
ممیزه‌های حیات طیبه چیست؟

ویژگی هایی برای این حیات در مطالب قبلی بیان شد، از زاویه ی دیگر نیز، می توان چنین گفت: حیات طیبه حیاتی است که مقتضیات رشد موجود و موانع در آن مفقود باشد. بعبارت دیگر حیات طیبه حیاتی است که در آن:
🚫 اضطراب
🚫 ناکامی و نارضایتی
(حیاتی سرتاپا رضایت و خوشی)
🚫 تعارض وجود ندارد.

پس برای انس با قرآن، لازم است انسان با ممیزه های حیات طیبه هم مأنوس باشد. چرا که:
_ انسان مضطرب
_ انسان فاقد سلامت روانی، انسانی که همیشه با تنش‌های روحی مواجه بوده و آرامش روحی ندارد؛
_ انسانی که در زندگی قاموس رضایت ندارد و احساس محرومیت می کند؛
_ انسانی که در زندگی فردی و اجتماعی و اخلاقی در حالت تعارض باشد؛
چنین انسانی هیچگاه نخواهد توانست به سمت قرآن رفته و با آن انس گیرد.

انسان معارض کیست؟
یعنی انسانی که همیشه انتخاب‌های اجباری دارد و نمی‌تواند از روی اراده و اختیار انتخاب کند و جامعه‌ای که در آن به جای انتخاب های اختیاری، انتخاب‌های اجباری باشد، چنین جامعه‌ای، جامعه توحیدی و حماسی و حیات طیبه نیست.
برای رفع این موانع سه گانه یعنی
🔸برطرف کردن اضطراب
🔸ایجاد رضایت
🔸نجات از تعارض‌ها و دستیابی به انتخاب‌های اختیاری و فاصله گرفتن از اجبار، تنها راه ممکن در یک کلمه بنام «عدالت» می‌باشد.

«عدالت» از دیگر ممیزه‌های اصلی زندگی توحیدی است.
بدین ترتیب اگر در جامعه‌ای عدالت اجرا شود، و اگر در زندگی فردی و ساحت های مختلف انسان «عدالت» جاری و ساری گردد، از چنین جامعه‌ای اضطراب و ناکامی، نارضایتی و اجبار به وجود نیامده و امکان رشد پیدا نخواهد کرد.

عدالت چند معنی در خود دارد:
✓عدالت یعنی هرچیزی را سر جای خود قرار دادن
✓ عدالت یعنی تعادل روحی و روانی یافتن
✓ عدالت یعنی اجرای قسط
✓ عدالت یعنی حق و احقاق حق

پس در جمع‌بندی مطالب امروز می توان گفت:
یک راه دیگر برای انس با قرآن اجرای عدالت است، که این موضوع از اهداف و خواسته‌های قرآن بوده و از نتایج آن، رفع اضطراب و از بین رفتن نارضایتی و ناکامی و نفی تعارض می‌باشد‌.

از خدا می خواهیم توفیق هماهنگی خواسته‌های خود با خواسته‌های قرآن عنایت فرماید.
ادامه دارد…