سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت(۱)

image_pdfimage_print

«السلام علیک یا تالی کتاب الله و‌ترجمانه»

برای روشن شدن موضوع در ابتدا باید به تعاریف چند واژه توجه و نگاهی داشت:
اولین واژه کلمه «انس» می باشد.

«انسیت» در لغت به معنای آشکارشدن است، و در اصطلاح، «انس» چند تعریف دارد:


✓ تعریف اول:
به معنای ارتباط طولانی که در آن، تأثیرگذاری و تاثیر پذیری وجود داشته باشد.
در این تعریف از انس، به دو اصل باید توجه داشت:
۱_ ارتباط مستمر و طولانی، مثلا در انس با قرآن، هفته‌ای با قرآن بودن، با چند روز یک بار به سراغ قرآن رفتن، انطباق قرآن نیست.
۲_ اصل دوم تأثیر گذاری و تأثیر پذیری است که در آینده بحث خواهد شد که آیا انسان می تواند بر قرآن تاثیر بگذارد؟!
تعریف دوم:

انس یعنی رابطه ی صمیمی و انسی و‌ مؤانستی؛ که این رابطه،سه ویژگی دارد:
✅ راز
✅ ناز
✅ نیاز
که اگر این سه ویژگی، باهم در یک رابطه وجود داشته باشد، به آن رابطه صمیمی و مؤانستی، گفته می شود.
لذا اگر در رابطه‌ با قرآن، راز باشد اما ناز نه، یا ناز باشد اما راز نه، در حقیقت رابطه ی انسیت و موانست ایجاد نشده است.

تعریف سوم در انسیت:

انسیت یعنی همدمی و ارتباط کامل داشتن با یک شیء و آمیزش و خو گرفتن ناشی از محبت باشد و نتیجه ی این الفت و ثمره ی آن، آرامش باشد، به این نیز رابطه ی انسی گفته می شود.
مثلا: در انس با قرآن، اگر رابطه با قرآن برقرار شود، اما محبتی در میان نباشد و صرفا به خاطر مشکلی این رابطه ایجاد شده باشد، انس با قرآن شکل نگرفته است؛ و اگر این رابطه با محبت، توأم باشد، اما آرامش ایجاد نشود، در این حالت نیز، رابطه انس ایجاد نشده است.

پس در نتیجه لازمه ی انس با قرآن، جهت تکامل در عقلانیت و معنویت و عدالت باید:
✓ ارتباط مستمر و طولانی با قرآن داشتن.
✓ اثرگذاری و اثرپذیری ایجاد شود.
✓ محبت و آرامش در آن وجود داشته باشد.
✓ در این رابطه، راز و ناز و نیاز، بروز یابد.
ادامه دارد…

@MoshtaganZohoor