سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت (۳)

image_pdfimage_print

«السّلام علیکَ یا تالیَ کتابَ اللّه و ترجُمانَه»

برای انس با قرآن و صمیمی و همدم طولانی شدن با قرآن و تاثیر گذاری و تاثیر برداری، باید قرآن شناخته شود، که از راه های شناخت قرآن، «اسم های قرآن» است.


خداوند متعال در خود قرآن، اسم‌های آن را بیان فرموده، تا بیشتر با معانی و مفاهیم آن آشنا شده و معرفت لازم برای بندگان ایجاد شود.
جالب ترین مسأله ای که در این اسامی مطرح است و امتیاز خاص قرآن می‌باشد، این است که اسامی قرآن کاملا با مسمی‌های خود مناسبت داشته و هر اسمی که برای قرآن مطرح می‌شود از جهت معنوی هم معنای اسم در قرآن وجود دارد.

یکی از این اسمها، «قرآن» می‌باشد.
«قرآن» به معنای:
✓ قرن و قراء
✓جمع شدن
✓نزدیکی
✓ پیوند
✓ ضمیمه پیدا کردن
✓ خواندن و قرائت است.
پروردگار متعال در قرآن خطاب به پیامبر (ص) می‌فرماید:

«فاذا قرأناهُ، فاتّبع قرآنه»

«زمانیکه ما به تو قرآن می خوانیم، تو نیز از آن خواندن تبعیت کن»

اینکه قرآن چرا «قرآن» نامیده شده است، با توجه به معنی جمع کننده بودن آن است.
«قرآن» جامع تمام علوم و معارف و تمام احکام الهی است.
«قرآن» کتاب خواندنی است، باید خوانده شود و جمع شود و جمع کردن معانی آن بر عهده ی مسلمانان بوده که باید در موضوع «انس با قرآن» ابتدا به موضوع قرائت قرآن ورود نمود.
در قرآن، «قرائت» وجود ندارد، بلکه «اقراء» مطرح شده است، که در مباحث آتی، مطرح خواهد شد.

پس اگر به این کتاب الهی «قرآن» گفته شده، به خاطر این است که:
✓ باید به این کتاب توجه شود.
✓ باید این کتاب خوانده شود.
✓ باید این کتاب اقراء شود‌.
و اهمیت این موضوع را خداوند با بیان این «قرآن» در کتاب قرآن بیان فرموده است.
پس کسانی به «انس با قرآن» موفق خواهند شد که جهاد گران
جبهه ی فرهنگی باشند.

چنانچه در مطلب قبلی گفته شد، «کتاب» از اسمای قرآن به معنای نوشتن، خواندن زیر بنای هر تمدن و فرهنگ است؛ خواندن و کتابت است که انتقال دهنده ی دانش بوده و باعث پویایی معارف می‌باشد.
از اسامی دیگر قرآن،ذکر می باشد.

معنی دیگر ذکر، شرافت و فضیلت است.
قرآن، چون «ذکر» است، با شرافت و با فضیلت است، و اگر با شرافت و با فضیلت گفته شده به این دلیل است که به هیچ‌وجه باطل به آن نمی‌تواند غلبه کند، نه در زمان نزولش نه در زمان آینده؛ چرا با فضیلت است؟! چون در این قرآن نه نسخ وجود دارد و نه تحریف و نه تغییر، نه می‌تواند ایجاد شود،
اسم سوم قرآن فرقان است، کتاب خدا «جدا کننده حق از باطل» و «صدق از کذب» است، قرآن «فرقان» است، هر کس با قرآن انس پیدا کند، به روحیه ی فرقان دست می‌یابد.
اسمهای دیگری هم برای «قرآن» مطرح است:
مبین، بیان، تبیان، برهان، عظیم، عزیز، کریم، صراط مستقیم، حکم، ذکر، موعظه، نور،(نور چه می‌کند؟ عامل گرمایش، رویش، حرکت و رشد است، بیداری و روشنایی است)، مبارک، نعمت، بصائر، رحمت، حقّ، فصل و هادی، شفا و هدی، تنزیل، قیوم، بشیر و نذیر، حدیث و حبل و مثانی هم مطرح است.
که با توجه به این اسامی به معنای قرآن پی برده شده و شناسایی شناسنامه‌های قرآن ایجاد و اطلاعات شناسنامه‌ای پیدا می شود.

(ادامه دارد …)

@MoshtaganZohoor