سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت(۷)

image_pdfimage_print

«السّلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه»

برای انس با قرآن و ارتباط مستمر و صمیمی و محبت آمیز چه عواملی نیاز است؟! تا ارتباط موسمی و موضوعی نداشته باشیم!

مباحث و مطالبی در این حوزه در جلسات قبلی بیان شد. در این فرصت، از منظر دیگر به موضوع «انس با قرآن» پرداخت می‌شود.

یک راه دیگر برای شناسایی قرآن، توجه به نام های سوره‌های قرآن است‌، که اگر توجه شود شناخت مجملی از کیفیت این کتاب به دست خواهد آمد که:
ماهیت این کتاب چیست؟
و مبنای اسم گذاری سوره‌ها چیست؟
(منهای ورود به توقیفی بودن یا نبودن اسم های سوره‌ها)

با یک دید دقیق، به اسامی قرآن روشن خواهد شد که اسم نهادن بر قرآن کاملا بر مبنای عقل‌گرایانه و روشمند و در بهترین شرایط انجام شده است، برای روشن شدن موضوع، به فلسفه ی نام گذاری چندین سوره اشاره می‌شود:

✅ یک سری از سوره‌های قرآن به خاطر موضوع و مفهوم آن ،اسم گذاری شده است. مثلاً سوره ی نساء، بیشتر در موضوع زنان است و سوره ی توحید کاملا مربوط به توحید است.
✅ برخی سوره‌ها هم به اعتبار نام انبیاء اسم‌گذاری شده است، مثل سوره ی ابراهیم، سوره ی یونس، سوره ی یوسف و …

و جالب اینجاست که سوره‌ای به نام پیامبری که قرآن از همه بیشتر در مورد آن سخن گفته، (حضرت موسی(ع)) اسم گذاری نشده است، که علت چه می باشد، توجه و دقت و تفکر خاصی می‌طلبد.
✅ برخی سوره‌ها هم به اعتبار حروف مقطعه در اولین آیه آن نام گذاری شده است؛ مثل یس، سوره‌ ق…
حروف مقطعه راز بین پیامبر و پروردگار متعال است؛ برای همین اگر سوره‌ها چنین اسم‌گذاری شده‌اند، به دلیل توجه دادن انسان علاقمند به انس با قرآن، به این سوره هاست‌ که در قالب حروف مقطعه حاوی رمز و رازهایی هستند.
✅ بعضی دیگر از سوره ها با عنایت به یک موضوع مهم داخل سوره، اسم گذاری شده است، مثل سوره‌های جمعه و فتح و واقعه و حدید‌.
✅ بعضی دیگر از سوره‌ها، به دلیل اینکه خداوند متعال در اول سوره به آنها قسم یاد کرده، نام گذاری شده است، مثل سوره ی فجر، شمس و ضحی و یا سوره التین.

✅ مابقی سوره‌ها هم به دلیل توجهات و ویژگی های خاص برخی حیوانات اسم‌گذاری شده است.
مثل سوره ی بقره، نمل و نحل و یا سوره ی عنکبوت.

در کل با توجه به اسامی قرآن، از ماهیت قرآن سیر کلی به دست آمده که قرآن در چه زمینه‌هایی بیشتر بحث می کند، که اگر تمامی اسامی سوره‌ها احصاء و مورد توجه قرار گیرد، ۷۰ سوره از این سوره‌ها به مسائل انسانی و جریانات زندگی و‌خبات بشر پرداخت شده، نام ۳۰ سوره از سوره‌های قرآن از منشق از پدیده‌های طبیعی و مادی و جهان آفرینش می‌باشد، و حدود ۱۰ سوره هم به مناسبت جریانات جهان آخرت و معاد مطرح شده است.

با چنین توجهی به اسامی سوره‌ها، این نکته به دست می‌آید که سیر قرآن، بیشتر مسائل آن حیات و زندگی انسان می‌باشد و با توجه به یک به یک این اسم ها، کرامت و شوکت و عظمت قرآن نیز بیشتر آشکار می شود‌.
ادامه دارد…

@MoshtaganZohoor