سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت(۱۰)

image_pdfimage_print

«السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه»

در مطلب قبلی در موضوع انس با قرآن، عمده عامل برای انس با قرآن، معرفت یافتن به هدف و موضوع و خواسته و مطلوب قرآن طرح و نیز بیان شد که قرآن کتاب زیست توحیدی می‌باشد و به بیان خود قرآن «کتاب هدایت» بوده‌ و هادی است برای اشخاص و افراد و جوامع به زیست توحیدی و کمالی.

هدایت چیست؟
از ریشه ی «هُدی» به معنای سکون و آرامش و حرکت بدون سرو صدا می‌باشد ‌
و‌ نیز به معنای ارشاد و راهنمایی به شخصی به همراه لطف و مدارا و مهربانی.

هدایت در اصطلاح، تعیین کمال مناسب یک شیء و راه رسیدن به آن.

«هدایت» ۳۲۰ مرتبه در قرآن در قالب فعل و اسم تکرار شده است که اهمیت موضوع را می رساند، هدایت ۳ وجه دارد:
✓ ارائه طریق
ارائه طریق توحیدی
✓ علاوه بر ارائه‌ی طریق، فرهنگ نمودن مقدمات زندگی توحیدی برای طالب
✓ ایصال مطلوب(کاملترین هدایت)

لذا هدایت قرآن به نسبت خواسته ی افراد متفاوت است:
✅ قرآن برای کسانی که فقط راهنمایی و ارائه ی طریق می خواهند «تبیین» می‌کند.
✅ برای کسانی که مقدمه و لوازم سفر را می خواهند، نصرتشان می کند.
✅ برای کسانی که منزل و مقصود را می خواهند هم اعلام آمادگی کرده است تا به آنها ایصال مطلوب نماید.

اگر قرآن کتاب هدایت است «انّ هذا القران یهدی للتی هی اقوم»، یا قرآن هدایت برای متقین «هدیً للمتّقین»است، برای این است که اشخاص طالب هدایت، خود را برای هدایت قرآن آماده کنند، و بی شک چنین کسانی با قرآن انس گرفته و هدایت خواهند شد، هدایتی که مهم بوده و در هر روز چندین بار در نماز بیان می شود:

«اهدانا الصراط المستقیم»

که هدایت کننده به صراط مستقیم قرآن است با سه وجهی که بیان شد‌‌.
در این شرایط هم کسی که می خواهد به مسیر هدایت بیفتد، قرآن برای این افراد اعلام آمادگی می نماید که لازمه ی آن هم «انس با قرآن» می‌باشد.
از خدا می خواهیم ما را هدایت و از طریق انس با قرآن به مرحله سوم هدایت ایصال مطلوب برساند.
ادامه دارد…

@MoshtaganZohoor