سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت(۱۴)

image_pdfimage_print

«السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه»

برای ایجاد ارتباط مستمر و دائمی و صمیمی و محبت آمیز با قرآن، انسان باید احساس نیاز به قرآن پیدا کند، بعبارتی انسان زمانی با قرآن ارتباط و انس پیدا خواهد کرد که نیاز به قرآن را احساس کند، و هر چقدر این نیاز بیشتر احساس شود انس با قرآن بیشتر خواهد شد.


برای درک مراتب احساس نیاز به قرآن، باید نیازهای انسان و حوزه‌های آن را شناخت، که اگر این روشن شود و رفع این نیازها از طریق قرآن درک شود، به همان میزان با قرآن ایجاد انس شده و با آن احساس آرامش و صمیمیت، و به اندازه ی رفع نیازها، با آن پیوند ایجاد خواهد شد.
پس لازم است به نیازهای انسان توجه شود، این نیازها از ابعاد مختلف قابل توجه است.

۱)از یک دیدگاه نیازها این چنین طبقه‌بندی می‌شود:
✓ نیازهای شخصی: برای بقاء و حفظ حیات دنیوی دارد.
✓ نیازهای اجتماعی: آن نیازهایی است که به تبع اجتماعی بودن برای انسان مطرح است، مثلا نیاز به نظم، نیاز به امنیت، نیاز به قانون.
✓ نیازهای عالی: نیازهای مربوط به خواسته‌های تعالی انسان، مثلا نیاز به جواب یافتن به اینکه:
چرا به دنیا آمده، هدف از خلقت چیست؟ و مسیر زندگیش چیست؟

۲)در تقسیم بندی دیگر، نیازهای انسان عبارتند از:
✓ نیازهای غریزی (برای بقاء)
✓ نیازهای فطری (به تبع انسان و اشرف مخلوقات بودن)
✓ نیازهای عقلی و روانی
✓ نیازهای روحی

۳) تقسیم‌بندی دیگر:
✓ نیاز برای بقاء
✓ نیاز به رشد و کمال

۴) تقسیم بندی دیگر
✓ نیازهای شخصی
✓ نیازهای شخصیتی(حساب هویت و حیثیت، نیاز به احترام و حرمت و رعایت حد و حدود از سوی دیگران)
✓ نیازهای عقلانی
✓ نیازهای معنوی
✓ نیازهای عدالتی
✓ نیازهای حریتی

حال با توجه به این نیازها، اگر قرآن به همه ی این نیازها پاسخ دهد، بی شک انسان با قرآن مأنوس خواهد شد، و اگر انسان معتقد شود که تمام نیازهایش توسط قرآن برطرف می‌شود، خواسته و ناخواسته به سمت قرآن علاقه یافته و انس خواهد یافت، و عامل دانستن یا ندانستن قرآن برای برای رفع نیازهای انسان، تعیین کننده ی مدت زمان انس با قرآن خواهد شد.
با توجه به مباحث قبلی، که گفته شد قرآن هدایتگر انسان و ارزانی کننده ی حیات طیبه به انسان است و نحوه ی زیست توحیدی را برایش به ارمغان دارد، پس نتیجه گرفته می‌شود که قرآن جوابگوی تمام نیازهای انسان بوده و برای برآورده کردن آنها برنامه دارد، لذا اولین نکته برای انس با قرآن، عقیده و باور بر این موضوع که قرآن توانمند برای جوابگویی به تمام نیازهای انسانی می‌باشد.
برای روشن شدن بیشتر موضوع در‌جلسات آینده نحوه ی جوابگویی قرآن به نیازها مطرح خواهد شد تا انسان برای رفع نیازهای خود به این کتاب توجه و مراجعه نماید.
از خدا می خواهیم ما را در انس با قرآن توفیق عنایت فرماید.

ادامه دارد…