سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اهمیت نماد و نماد سازی

image_pdfimage_print

یکی از اوصاف مردان و نشانه های بندگان صالح خداوندی، تلاش برای ایجاد نماد و ساختن مزار در کنار قبور شخصیتهای حماسه ساز و فرهنگ ساز اسلامی می باشد و این نشانه آنچنان از اهمیت و ارزش فوق العاده ای برخوردار است که حتی پروردگار متعال با طرح موضوع اصحاب کهف در قران به آن توجه و تأکید نموده است و با بیان اینکه اصحاب کهف پس از مرگ یا خواب ۳۰۹ ساله به قدرت الهی دوباره زنده شدند و بار دیگر مردند، پیکر آنان و غاری که در آن بودند، برای مردم قداست یافت و فتوت و جوانمردی آنها اسوه و الگو گشت و بعنوان مظهر تجلی قدرت الهی مورد توجه قرار گرفتند. فلذا گروهی از مردم برای تعزیز و عظمت حماسه سازان ماجرای کهف، تصمیم گرفتند گرد آنها حصارو بنائی بسازند تا از مستور شدن محافظت شده و مورد توجه قرار گیرند.
اما گروهی دیگر که کاملا بر حماسه و اقدام مهم اصحاب کهف برای مصون ساختن خود از انحرافات فکری و عقیدتی واقف گشتند، بر مدفن آنان مسجد ساختند و بدین طریق ایمان خود را به منصه ی ظهور رسانده و عشق و علاقه خود را به نمادهای توحیدی نشان دادند.
خداوند در این زمینه در آیه ۲۱ سوره کهف چنین می فرماید:

« وَ کَذَالِکَ أَعْثرَْنَا عَلَیهِْمْ لِیَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَهَ لَا رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَزَعُونَ بَیْنهَُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَیهِْم بُنْیَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُواْ عَلىَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیهِْم مَّسْجِدا»

«این چنین ما مردم را بر حال اصحاب کهف آگاه ساختیم تا خلق بدانند که وعده خدا به روز معاد و زنده کردن مردگان بحق بوده و ساعت قیامت البته بی هیچ شک خواهد آمد، آنگاه که میانشان تنازع و خلاف در امر آنها بود، پس بعضی گفتند باید گرد آنها حصار و بنایی بسازیم تا در حبس از خلق، مستور و ممنوع شوند(یعنی با ساختن بنا باید نگذاریم آن آثاراز بین بروند) خدا به احوال آنها آگاهتر است و آنان که به واقع احوال اصحاب کهف اطلاع یافتند یعنی خداپرستان و نیکان امت با خود گفتند البته برایشان مسجدی بنا کنیم».