سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اوقات فراغت ونوروز

image_pdfimage_print

ایام نوروز و فصل اوقات فراغت است ودر این روزها سوره “شرح” وآیه “فاذا فرغت فانصب” نوروزیان را بخود سخت مشغول کرده؛

خداوند در این آیه موضوع فراغت را مطرح وتعریف میکند، فراغت از دیدگاه قرآن بعد از “یُسر و آسانی” بوده وبه معنی وقت پایان بعد از انجام فعل، و رسیدن به هدف میباشد وهرگز به معنی آسودگی فاقد تلاش نیست، بعد از تعریف فراغت خداوند دستور جدید داده وامر میکند که ای انسان از این فرصت فراغت استفاده کرده وخود را به نصب وتعب بیانداز وسعی وتلاش جدید وگسترده تر از قبل را شروع کن ودر این سعی، سخت کوش باش.
حال در این ایام فراغت نوروز راستی “نصب” ما چه میتواند باشد، آیا به این فکر کرده ایم؟
اینک حال ما از دیرور و قبل از نوروز از حیث سعی وتلاش چگونه است؟
در کسب رضایت خدا وکشف استعدادهای خود وافزابش خلاقیت خویش چقدر سختی کشیده ایم؟
آیا حاضریم این ایام را با نصب خود خجسته ومبارک کنیم؟
که آرزوی همه ما و پیامهای نوروزیمان به همدیگر “مبارک باد” است.