سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اکسیری بی نظیر

image_pdfimage_print

هریک از ما به دنبال راه حل هایی هستیم تا بیش از پیش خود را ارتقا بخشیم، ایده ها و تصمیم های جدید موجب بهبود روشهای منتخب در زندگی شده و در پیشرفت کمک بسزائی دارد. همزمان با غنی شدن مهارتها در انتخاب و تصمیم گیری،  و قدم برداشتن درعملیاتی نمودن اهداف، آشفتگیهای روحی نیز، تقلیل می یابد که خود از موانع اصلی ارتقاء و پیشرفت می باشد.

تهیه دفترچه ویادداشت اهداف مهم و کلیدی، قدم نخست این کار است و نگاه مجدد به ارزشها که تمامی کارها بر اساس آن رقم می خورد و سنجشی دوباره، قدم بعدی است که قطعا تغییراتی را بوجود خواهد آورد. در ادامه تجدید نظر و باطل نمودن افکار تعصبی و انعطاف ناپذیر که دوری از اهداف را سبب شده و عبور از مواردی که نسبت به تغییرشان مقاومتی وجود دارد باید شناسایی شود. سال جدید فرصتی است برای تجربه کردن افعالی که همیشه ترس از شکست مانع از انجامش شده بود که در نظر گرفتن این موارد هم خالی از لطف نیست.

همچنین شناسایی افعال منبعث از عادات و روزمرگیها و جایگزین نمودن برنامه های جدید، ازبی حوصلگیها رهانیده و خلاقیت را به ثمر داشته و در تقویت نشاط در افعال موثر می باشد. و نکته آخر اینکه چاشنی اشتیاق یا به عبارتی شور و علاقه و ذوق، در تمامی این مراحل عنصری است که نسبت به تصمیمهای گرفته شده و تغییر برنامه ها و عملی کردن آنها، اگر بگوییم اکسیری بی نظیر است، سخن به گزاف نگفته ایم.