سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اگر غدیر نبود ؟ چه می شد؟

image_pdfimage_print

اگر غدیر نبود بیست و سه سال رنج و تلاش رسالت حضرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بی نتیجه می ماند و تمام تلاشهای پیامبر رحمت مقبول درگاه احدیت واقع نمی شد و مرز میان ایمان و کفر مشخص نمی گردید و اگر غدیر توسط پیامبر اکرم(صلی الهر علیه و آله) رقم نمی خورد عذابی وحشتناک امت اسلامی را فرا می گرفت .
عذابی که خود آن حضرت می فرمایند من خود نیز نمی توانستم آن را از خویش دور کنم .
اگر غدیر نبود خطابه ای با نام غدیر نداشتیم تا سند افتخار کرامت ما از آن روز بزرگ باشد .
به مناسبت غدیر حضرت رسول ( صلی الله علیه و آله) خطبه ی بسیار بلیغ ایراد فرمود که مطالب و موضوعات آن همچنان به روز و حال و آینده در جریان است . اگر غدیر نبود جاودانگی در اسلام و دین توجیه معنایی نداشت و تاریخ مصرف اسلام به پایان می رسید.
اگر غدیر نبود روشن می شد که اسلام حرفی برای گفتن ندارد .
اگر غدیر نبود قرآن بدون معلم باقی می ماند و در طول تاریخ تعریف می شد و کسی نبود تا از رموز آن ما را آگاه سازدو هر کسی دست به تأویل آن می زد . اگر غدیر نبود خدایی بودن جانشین پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) اثبات نمی شد .
اگر غدیر نبود ما معیاری برای قبول و پذیرش اعمال و عبادات خود نداشتیم .
اگر غدیر نبود ما اینک امام زمان و معصوم خود؛ حضرت بقیه الله را نمی شناختیم و پیروش نبودیم!