سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اینجا بهشت نیست…

image_pdfimage_print

ماهیت دنیا آمیخته با سختی و فشار و استرس و اضطراب است که اگر غیر از این پنداشته شود در روند زندگی مورد انتظار مزاحمت و اختلال پیش خواهد آمد و این بمعنای این نیست که انسان همیشه باید در سختی باشد، بلکه این تمنا را از بشر دارد که خود را از وضعیت بیمار گونه ای که با نگاه ناصحیح نسبت به دنیا در خود ایجاد می کند، رها کند.
انسان اگر بپندارد در این دنیا به تمام آرزوها و خواسته ها و مطلوبهایش خواهد رسید بسی در اشتباه و اوهام است، چرا که هرگز این اتفاق برای هیچکس نیفتاده و نخواهد افتاد و هر کس به مقتضای شرایط خودش دغدغه های فکری و روحی داشته و از آنها گریزی ندارد. لذا نه بی فکری و بی تفاوتی و نه افراط در نگرانیها، هیچکدام مناسب حال انسان نمی باشد.
متاسفانه امروزه ریشه حرمانها و غم و افسردگیها نه فقط به کمبودهای مادی، بلکه بیشتر به نوع نگاه انسان به دنیا برمیگردد، این نگرش اگر بطور صحیح اتفاق افتد بسیاری از ناآرامیها و اضطرابها درمان شده و مسائل روحی حل میگردد.
کشور ایران به لطف مسلمان و شیعه بودن و نگاه تقریبا درست به وقایع است که مسائل پیرامونش را تا حد زیادی مرتفع می سازد، و این در حالیست که به گفته کارشناسان اگر یک دهم این استرسها بر کشورهای دیگر وارد میشد آنها را نابود میکرد.
پس برای اصلاح دیدگاهها و بینشها به اطراف خود، چاره ای بجز رجوع به قرآن و عترت وجود ندارد، برای نمونه:این کلام خداوند است که میفرماید: «من به بشر گفتم روزیت را تامین خواهم نمود، اما تمام همّ و غمش، روزیش شده است و نیز گفتم آخرتت را خودت بساز، برعکس فکری در آن مورد ندارد»، که در صورت عمل به این فرمایشالهی بسیاری از مسائل حل شده است.
بایدتوجه داشت که مشکلات و مسائل از زندگی حذف شدنی نیست، اما با تقویت انسان بدلیل ساختار توحیدی وجود انسان، میتوان با اینها به مقابله برخاست. گستردگی منابع دینی در هر زمینه علی الخصوص پیرامون این موضوع ، مدیریت مشکلات و تاب آوری و انعطاف پذیری در برابر سختیها را بر انسان هموار می نماید. دین هم تکنیکهای متفاوتی را در این مورد ارائه می دهد و هم الگوهای مناسب دینی برای این مواقع وجود دارد، برای مثال تاکنون از سختیهای اسارت حضرت زینب و اهل بیت(ع) سخنها بسیار گفته شده، اما در اینکه چگونه با این بحرانها مقابله نمودند، خیلی اندک سخن بمیان آمده است.که در آخر مطلب آنچه از قرآن و روایات بعنوان عوامل کاهنده مشکلات و سختیها از آنها نام برده شده، چند مورد بعنوان نمونه طرح می گردد:
تقویت کننده مقایسه ای یا تعمیمی؛

توضیح اینکه اگر انسان خود در در برابر هجوم مشکلات تنها ببیند فشار روانی بر این فرد افزایش پیدا می کند اما با عمومی دیدن مشکل این فشار تقلیل پیدا می کند و آیات مختلف قرآن هم نشان دهنده این است که خدا خود از این قانون برای تسلی پیامبر(ص) در برابر آزار و اذیت کفار و مشرکان استفاده می فرماید. برای مثال:آیا تا حال از خود پرسیدید که منظور خدا از بیان عدم سجده شیطان بر آدم چه بوده است؟ خداوند با طرح این مساله با روش مقایسه ای، پیامبر را در برابر عدم اطاعت مردم کافر و مشرک آرام می بخشد، که ای پیامبر در جائی که به حرف من خدا گوش ندادند تو خودت را اذیت نکن که هدایت دست من است.
اعتقاد به قابل تحمل بودن سختیها و توازن بین تحمل انسان و مشکلاتش

تعدیل انتظارات از دنیا و مافیها؛ باید توجه داشت که دنیا بهشت نیست تا هر آنچه انسان می خواهد در اختیارش قرار گیرد، بلکه دنیا با سختیهای اجتناب ناپذیری همراه است که خداوند طبق ظرفیت بشر و برای امتحان و بخشش گناهان وی، مقدر نموده است. و لازم به ذکر است که تعدیل و کاهش انتظار به معنای کاهش لذت نیست بلکه کاهش آرزو را شامل می شود که از اثرات آرزوهای دراز: «از دست دادن لذت داشته ها – حقیر دانستن داشته ها- حسرت خوردن به نداشته ها» می باشد، که هر سه در تخریب حالات روحی انسان تاثیر دارند. خداوند متعال خطاب به پیامبر(ص) در لحظاتی که احساس ناکامی می نمود، می فرماید: وظیفه تو ابلاغ است نه مسلمان کردن…
فکر کردن به جنبه های مثبت؛

بعبارت دیگر معطوف نمودن فکر از جهات منفی به جهات مثبت قضایا؛ خداوند متعال وقتی مردم به پیامبر نسبت ساحر و مجنون دادند خطاب به ایشان فرمود:

«انک لعلی خلق عظیم»

و در واقع ایشان را از حرف مردم به خود و جنبه های مثبت خود بر میگرداند که این از دید روانشناسی روش شوک است برای یافتن و دیدن داشته ها و جوانب مثبت کار و پیشامدها.
عدم بزرگنمائی و کاریکاتوری کردن موضوع؛

مسائل را به آن اندازه که هست باید دید نه بزرگتر و نه کوچکتر.

ونکته پایانی اینکه تا دنیا به این روال در جریان باشد و بشر با نگاهها و عملکردهای ناشایست و نادرست خود ولیّ زمان و امام عصرش را در پرده غیبت نگهدارد، تمامی مشکلات بر اثر عقوبت این سیستم انتخابی بشر بر سر راهش موجود خواهد بود؛ اما اگر عقوبت غیبت و محرومیت از امام زمان(ع) برایش محسوس شده و زندگی بی حضور آن وجود آسمانی برایش غیر ممکن گردید و در صدد برآمد تا ارتباط خود را با منجی عالم بشریت را عمق بخشد و سطح معرفت و فهمش را بالا برد، در اینصورت است که با حضور آخرین ذخیره الهی و تشکیل دولت کریمه تمامی مسائل و مشکلات مرتفع شده و مدینه فاضله و بهشت موعود را تجربه خواهد نمود…
به امید ظهور تنها نجات بخش انسان از مهلکه ها و فتنه ها و آفتها

……..اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم……..