سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

بارش نوردر کلام کوثر نبوی

image_pdfimage_print

سفارش به خوشرویی:

بشرٌ فی وَجهِ المُؤمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبِهِ الجَنَّهَ و بِشرٌ فی وَجهِ المُعاندِ المُعادی یقی صاحبه عذاب النّار.

خوش رویى هنگام روبه رو شدن با مؤمن، بهشت را بر فرد خوش رو واجب مى کند و خوشروئی در برابر دشمن معاند(ستیزه جو)، او را از عذاب جهنم باز میدارد

در خدمت مادر بودن:

إلزَم رِجلَها؛ فَإنَّ الجَنَّهَ تَحتَ أقدامِها 

در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت زیر قدم‌هاى مادران است.

خوشبخت یعنی…

اِنَّ السّعیدَ کُلَّ السَّعیدِ حَقَّ السَّعیدِ، من احبَّ علیّا فی حیاته و بعد موتِهِ

بدرستی که خوشبخت به تمام معنا و واقعی آن کسی است که علی را در حال حیات و بعد از مرگش دوست بدارد.

شیعه بودن به…

إنْ کُنتَ تَعمَلُ بِما أمَرناکَ و تَنتَهی عَمّا زَجَرناکَ عَنهُ فَأنتَ مِن شیعَتِنا و إلاّ فَلا.

اگر به آنچه تو را به آن فرمان مى دهیم عمل کنى و از آنچه برحذر مى داریم دورى کنى، از شیعیان مایى و الاّ هرگز.

در نظر گرفتن توان همسر

یا أباالحَسَنِ! إنّی لأَستَحیی مِن إلهی أن اُکَلِّفَ نَفسَکَ مالاتَقدِرُ عَلَیهِ 

اى على! من از پروردگارم شرم دارم که چیزى از تو درخواست کنم که توان برآوردن آن را نداشته باشى.

مطالعه بیشتر