سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

باهم بخندیم…

image_pdfimage_print

در میان ضرب المثلهای ایرانی ضرب المثلی با این اصطلاح وجود دارد:

“خنده بر هر درد بی درمان دواست”،

شاید بیشتر افراد حالات خوش بعد از خنده را تجربه کردند، که امروزه بعنوان خنده درمانی در کاهش فشارات و مشکلات روحی از این پدیده استفاده میگردد، این خنده طی عکس العمل و حرکت پانزده ماهیچه صورت بوقوع می پیوندد و بعد از اتمام در بیشتر اوقات آرامش خاصی در فرد ایجاد می شود. خنده بر خلاف عده ای که گمان می کنند نوعی سبکی است، در واقع اگر از نوع مناسبش باشد نه تنها نشانگر غیر جدی بودن نیست، بلکه جدیت فرد را بیشتر نمایانگر می شود.
خنده دارای انواع مختلفی است: خنده حقیقی، خنده الکی، خنده پیروزی، خنده شکست، خنده اجباری و تصنعی، خنده عصبی، خنده جوشکن، خنده تمسخرو حقارت و خنده شیطنت؛ که با هریک چهره فرد حالت خاصی را بخود می گیرد، که از میان اینها، خنده حقیقی بُعد درمانی و خنده تمسخر بُعد مریضی و بیماری دارد، لذا هر خنده بر درد بی درمان دوا نیست چه بسا خنده ای که ظاهرا بر لبها می نشیند اما از باطن در روح خود فرد و آنکه بر او خندیده را مورد حمله قرار می دهد و تاثیر بسیار مخرب میگزارد.
آری پدیده ی خنده با همه مزایای و فوایدش اگر در وقت مناسب شکل نگیرد، می تواند معایب بزرگی از خود بر جای بگزارد، گاها افرادی نادان برای ایجاد سرگرمی و دلخوشی و نشاندن لبخند بر لب دیگران به هر حیله ای متوسل می شوند حتی تمسخر افراد؛ یا اینکه از روی ندانم کاری و بی ادبی بر چیزهایی که نباید بخندند خندیده و شخص را مورد اذیت و آزار قرار می دهند، که باید به این افراد این ضرب المثل را بکار برد که “به همسایه نخند که به سر خودت هم می آید”؛ لذا بهتر است در بکارگیری این توان دقت بیشتری گردد تا به تقاص پس دادن آن خنده ی بیجا نیفتد؛ پس باید مواظب بود تا...

هشدار

funny-sms-3

برآنکه زمین خورده نخندیم…
برآنکه دگمه پیراهنش افتاده نخندیم…
برآنکه جورابش سوراخ شده نخندیم…
بر آنکه زبانش لکنت دارد نخندیم…
بر آنکه از روی سادگی حرف می زند نخندیم…
برآنکه از شدت غم و ناراحتی موهای آشفته دارد نخندیم…
بر آنکه فراموشی بر او مسلط شده نخندیم…
بر آنکه دندانش را کشیده نخندیم…
بر آنکه ماشین و گوشی مدل پایین دارد نخندیم…
بر آنکه از فشار روزگار جورابش را لنگه به لنگه پوشیده نخندیم…
بر آنکه از نداری پالتوی خواهر یا برادر بزرگترش را به تن کرده نخندیم…
بر آنکه به دلیل مشکل فیزیکی لنگ لنگان راه میرود نخندیم…
برآنکه ….

و جمله آخر اینکه بهتر است باهم بخندیم اما بر هم نخندیم و بر نقص کسی اصلا نخندیم …

 

مطالعه بیشتر