سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

با مفاتیح الجنان در ماه رجب

image_pdfimage_print

مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی حاوی ادعیه و زیاراتی است که هر کدام سیر و سلوک را برای آدمی خیلی راحت کرده و به رمز و رموز بندگی آشنا و واقف می نماید. در این کتاب دعا و زیارتهای معتبری نقل شده که هر کدام دانشگاه عظیمی است که به شاگردانش درس وفا، ولایت، شجاعت، شهامت، ایثار، تعاون ارزانی می کند؛ بدین صورت که:

  • زیارت عاشورا دانشگاهی برای ارتقای مدارج علمی و عینی است که درآن چگونه زیستن از معلم فرزانه ی بشر، امام حسین(ع) فراگرفته می شود و به مهاجمان آزادگی لبخند تمسخر زده می شود.
  • زیارت وارث، زیارتگاه انبیاء گذشته است که انسان در هر یک از مقاطع ایشان، پیام رسولان الهی و منتخبین عظام را می شنود و با کیفیت مأموریتشان آشنا میگردد.
  • زیارت جامعه کبیره، مدرسه ی عشقی است که از آن سلمانها، اباذرها، مقدادها، مالکها، حجرها، جابرها، هشام ها، پیروز آمدند.
  • زیارت امین الله، نمایشگاه اسرار خداوندی است که محل امنی برای استراحت روح و تمرکز اعصاب و تجدید قوای نفس لوامه میباشد و دوستداران ولایت به برکت آن، امنیت خاطر یافته و از تله های ایذائی شیاطین انسی و جنی منفعل نمی گردند.
  • دعای کمیل سفینه تیزپروازی است که بوسیله آن فواصل مشارق و مغارب برای انسان خیلی نزدیک می شود.
  • دعای ندبه رودخانه اشکهای عاجزانه و مظلومانه و مضطربانه ای است که وصل به اقیانوس موّاج مغفرت الهی میگردد.
  • دعای سمات، عصرانه جمعه هاست که خداوند بوسیله آن لقمه های عرفانی را به کام نیازمندان منتقل می سازد.
  • دعای توسل بهانه ای برای عرض حال غریبانه ی انسان است تا صدای ضعیف و ناچیز او به اعماق گوشهای لاهوتیان طنین انداز گردد .
  • وبالاخره حدیث کساء، حامل انوار ملکوتی است که در خطوط آن چگونگی تشکیل ولایت شایسته و بایسته غدیر ملاحظه میشود و انسان بوسیله آن در برابر هو نوع تولیت کاذب و دست ساز بشر واکسینه شده و از آفات فرهنگ شیطانی مصونیت می یابد.