سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

با کدامین نگرش …؟

image_pdfimage_print

نسبت به شخصیت های اسلامی و کلاً شخصیت های موجود در عالم چند نگرش و زاویه ی دید وجود دارد که نتایج هر کدام از این نگاه ها با نگاه دیگر متفاوت می باشد. در مورد شخصیت حضرت زهرا (س) نیز این چند قسم نگاه مطرح می باشد، عده ای به ایشان نگاه عرشی دارند و با این نوع نگرش هیچ بهره ای در زندگی از وجود ایشان که خیر کثیر است، ندارند؛ برخی به آن بانوی عظیم الشأن تاریخی و اسطوره ای می نگرند و زوایای وجودی ایشان را از لابلای متون تاریخی استخراج کرده و فقط نگاه تاریخی می کنند، که نتیجه ی این نگاه این است که می گویند حضرت زهرا (س) به درد ۱۴۰۰ سال پیش می خورد و امروز هیچ کاربردی برای زندگی ندارد، گروه سوم نگاهشان نگاه عتیقه ای بوده و بر این معتقدند که به حضرتش مثل اشیاء ذی قیمت باید از دور نگاه کرد و ورود آنها به متن زندگی اصلاً ممکن نیست، چنین افرادی در جشن میلادش دوست دارند حاضر شوند و کف بزنند و در مراسم عزایش عزاداری کنند و گریه نمایند و اصلاً توجهی به حرف و سخن و امر و نهی ایشان نمی کنند ، و این در حالی است که آن بزرگواران گریه نمی خواهند و اگر هم در روایات به گریه و عزاداری اشاره شده است مقدمه برای چیز دیگر و امر مهم بعد از آن است.

هیچ یک از سه نگاه بیان شده صحیح نبوده و آنی نیست که اسلام در نظر دارد، بلکه زاویه ی دیدی که برای این بزرگواران مطرح است و مورد تأیید قرآن هم می باشد، نگاه اسوه ای و الگویی است، اما نه صرف مطرح شدن الگو بودن حضرت زهرا(س) و بس، که اگر کیفیت الگو بودنشان و ابعادی که باید در الگوگیری از ایشان مورد توجه قرار بگیرد طرح نگردد باز نگاه صحیحی نخواهد بود.

قرآن مدل خوبی برای نوع مطرح کردن الگوهای مورد نظر دارد و آن اینکه در هر جا از قرآن به قصص انبیاء اشاره شده به جزئیات زندگی آنها نپرداخته بلکه آن ابعادی را طرح نموده که جنبه ی الگو دهی برای مردم دارد و درس عبرت آموزی برای دنیا در آن داستان ها است. لذا در مورد طرح شخصیت حضرت زهرا (س) با نگاه اسوه ای نیز آنچه باید مد نظر باشد زوایای قابل تبعیت زندگی آن بزرگوار است، و نکته ی قابل توجه اینکه طرح این موضوع ها نیاز به زبان شناسی روز داشته تا الگوی صحیح دینداری تسهیل شده به مردم ارائه گردد و مردم توان الگو برداری را در خود احساس نمایند.

در پایان،این نکته شایان ذکر است که نگاه الگویی یا به عبارتی نگاه درایتی و نگرش دانشی مشکل گشای جوامع بشری است که با فهم و درک و افزایش معرفت نسبت به آن بانوی مظلومه می توان چنین نگاهی در خود ایجاد نمود و سپس برای تبیین شخصیت آن بزرگوار این مدل را به کار بست. نگرش روایتی یا همان سه نگاه نخست عرشی و تاریخی و عتیقه ای هیچ یک با دنیای امروز و نسل جوان سازگاری ندارد، و این به معنای نگفتن فضایل و عظمت های این شخصیت نیست بلکه در کنار طرح اسوه بودن و کاربردی کردن ابعاد زندگی ایشان، به قدر نیاز این دیدگاه ها هم طرح گردد بسیار مطلوب خواهد بود.

ijunp08hhga0lyau6xhg