سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

برائت(۳)

image_pdfimage_print

برائت موضوعی است که در عین قرار گرفتن در تقسیم بندیهای فروع دین، در حقیقت اصلی مهم از دین محسوب می شودچراکه با استفاده از فرموده امام باقر(ع):

«هل الدین الا الحبّ و البُغض»

میتوان گفت در حقیقت برائت نصف دین محسوب می شود و نباید به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی تعطیل گردد. در روایت دیگر نیز چشیدن مزه ایمان با حب و بغض بیان شده است، و اینکه گفته می شود تمامی گناهان به حساب ملعونین اول و دوم و سوم نوشته خواهد شد، یا روایتی در رابطه با برخورد حضرت علی (ع) درمحل امن کعبه که جوانی بعلت چشم چرانی ، مورد سیلی حضرت علی(ع) قرار گرفته بود، و سپس به معاویه شکایت کرد و معاویه نیز بعد از شنیدن جریان گفت: چشم خدا دید و دست خدا زد، همگی اهمیت این موضوع را بیشتر می نماید.
در دو مطلب قبل، اهمیت برائت و لعنت شدگان از دیدگاه قرآن بیان گردید و نیز پنج گروه لعن شوندگان را که جزو خصوصیات بلافصل دشمنان اسلام و غاصبین خلافت است توضیحاتی داده شد. در بیان مهمترین مورد از این موارد پنجگانه که همانا نقض عهد می باشد ذکر این نکته بسیار ضروری است که عهد و میثاق با نوشتن یا قسم خوردن ایجاد می گردد و کاملا امر اختیاری است، انسان با بستن عهد وارد حوزه مسئولیت شده و رسالت در برابر عهد شوند و معهود دارد و بانقض عهد اعتماد حاصل شده از بین رفته و هیچ تضمین اعتباری برای انجام کار و وفا به عهد وجود نخواهد داشت، مثال بارز در این مورد، کارگروهی و جمعی است که نوعی عهد می باشد بطوریکه افراد با قرار گرفتن در گروه برای رسیدن به هدف مهم و مشخص، متعهد انجام افعال و نقشهای خود در گروه می شوند که با نقض عهد هریک ضربه ای به کار گروهی وارد می شود، و جالب اینکه عهد و میثاق موضوعی فرا دینی بوده و نقض عهد مورد پسند هیچکس نمیباشد و نکته حائز اهمیت هم اینکه “نقض عهد” بستر و خیمه ورود به دیگر گروههای لعن شده هم می باشد.
“صد سبیل” هم یکی از این گروه پنجگانه می باشد که شیطان در این عرصه با مکانیزم های تطمیع و تسویل و تزویر درصدد اغوای انسان و صد سبیل او میگردد، که امروزه با عنوان سیاست هویج و چماق و کره در این زمینه فعالیتهای ضد دینی انجام می یابد؛ در منابع انسانی، هویج اشاره دارد به انگیزه یا وعده انگیزه به افراد در صحنه، و چماق اشاره به ترس و تهدید این افراد و کره نیز بعنوان تطمیع مورد استفاده قرار می گیرد؛ پنج مورد اشاره شده یعنی صد سبیل کنندگان، دست خدا را بسته دیدن، آزار کنندگان پیامبر، کتمان حقیقت و نقض عهد از مهمترین گروههای لعن شده گان است که هر پنج مورد در وجود لئیم خلفای غاصب دیده شده و چنانچه در اهمیت موضوع بیان شد اگرهر جرثومه ای از اول تا آخر تاریخ به پای حساب آنان است شاید دلیلش وجود این خصلتهای لعنت شده است.
در ادامه مطالب ، چگونگی و مدل برائت ارائه میشود. امام باقر(ع) خطاب به سدیر می فرماید:

«هیچیک از خاندان ما از دنیا نرفت، مگر بر آن و غضبناک بود و ما زندگان از عترت پیامبر(ص) نیز بر آن دو خشمگین هستیم و سیره اهل بیت چنین است که این تنفر و غضب را هر بزرگتری به کوچکترش سفارش می کند، زیرا آن دو در حق ما ستم روا داشتند».

پس پیرو حدیث فوق، نکته اول در مدل برائت، داشتن غضب و خشم مقدس است، غضب بخودی خود از جنود جهل است و امری ناپسند و جزو رذایل اخلاقی است، اما در بستر برائت بسیار مقدس است، غضب حالتی درونی است و برائت بیشتر امری است مصداقی تا مفهومی، یعنی در دوری انسان از رذایل بیان شده، بصورت مفهومی است اما در برائت از صاحبان این رذایل، مصداقی می باشد و مصداق بودن این موضوع است که کار برائت را مهم و کمی سخت جلوه می دهد. تحلیل شخصیتهای آن سه ملعون که دارای چه ویژگیهایی بودند انگیزه دوستداران امامت و ولایت را در برائت قلبی و عملی از مصادیق و مفاهیم برائت بیشتر می کند که از جمله این ویژگیها: تعصب قبیله ای، تبعیض قائل شدن، کینه، زدن زنان، هروله بین مطبخ و مستراح …می باشد. آشنایی به مدل و مراحل برائت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چنانچه حضرت پیامبر(\ص) می فرماید:

«اگر لعن جایش را پیدا نکند، شما را از رحمت خدا دور می کند». در یک تقسیم بدی کلی مراحل برائت به ترتیب زیر بیان شده است:
معرفت ، علم به برائت شونده مرحله اول است که لازمه معرفت “بصر” و “صبر” است حضرت علی(ع) میفرماید:

« لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر»،

با این روش عدم بصر و صبر از موانع علم و معرفت می باشد.
بدبینی نسبت به برائت شونده
قول همراه با انزجار؛ نکته مهم در اینمورد این است که قول برائت بایست آرام صورت پذیرد تا بدبینی و بغض و نفرت در قلب بیشتر گشته و اوج عملیات برائت در عمل بروز و ظهور پیدا کند.
در عمل نشان دادن، (عمل عصاره معرفت و احساس و حالات درونی و قول است).
هجرت
جهاد
که دو مورد هجرت و جهاد نمود عملی برائت می باشد. هجرت به معنای منقطع شدن از غیر خدا یا قطع از ما سوی الله، و از دیدگاه برائت، بریدن از برائت شونده هجرت است. وجهاد نیز به معنای بذل جاه . جان و مال و فرزند می باشد.
در اهمیت مراحل فوق روایتی از پیامبر اکرم(ص) دلیل بسیارمهمی است، روزی حضرت به شیطان فرمودند:چرا میلرزی؟ گفت: یا محمد! این ضعف من از ۴ چیز است:
آواز اسب مجاهدان در صف جهاد (جهاد)
آواز موذّن در وقت اذان (هجرت)
کسب حلال بشرط شریعت (جهاد)
گفتار بنده مومن هنگامی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم (برائت قولی)
مبحث “برائت” از مطالبی که در این سه عنوان بیان گردید بسیار گسترده تر و وسیع تر بوده که تشریح و تفصیل در این مجال غیر ممکن می باشد، اما نگرش و تفکری در دعای”صنمی قریش” و“نامه عمر به معاویه از زبان عبدالله بن عمر و یزید “ برای تحقیق و تفحص بیشتر در این موضوع و آشنایی به مصادیق و مفاهیم “برائت” برای عاملان به “برائت” منابع بسیار غنی و متقن می باشد.
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا