سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

بسم الله اولین آیه ی وحی

image_pdfimage_print

حضرت امام رضا(ع) میفرمایند:

اولین سوره ای که نازل شد «بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق بود»،

پس با عنایت به این روابت و روایات متعدد دیگر اولین کلام وحی «بسم الله الرحمن الرحیم» است و این آغاز رسالت و رمز ورود به حوزه اسلام می باشد و اگر هر مسلمان این اولین آیه را عمل نماید مورد رضایت خدا و رسول او قرار می گیرد.
آری پیام جشن رسالت و بعثت این است که انسان باید در زندگی خود به اسم خدا کار کند زیرا که نماینده و خلیفه خدا در زمین است و در هر بعدی از ابعاد زندگی خود در قول و فعل و سکوت و اقرار و انکار و در سفر و حضر و در خلوت و جلوت و در آرامش و طوفان و مقاومت و مبارزه خود گویی خلیفه خدا بوده و به نام خدا کارهای خود را انجام می دهد، خدایی که بخشاینده و مهربان و خیر خواه انسان و مخلوقات است همین که گفتار وکردار و فعالیت خود را با نام خدا آغاز می کنیم غرور را از ما دور می کند و در نتیجه ثابت می کند که کارها با حول و قوه ی خود ما انجام نمی گیرد، و از سوبی دیگر به ما نیرو و رسالت و ایمان به پیروزی می بخشد زیرا دست خدا بالاتر از دست همه است پس هرگاه به نام خدا کار می کنیم پیروزیم.
از سوی دیگر آغاز کار با نام خدا انسان را متوجه صحت و یا سقم و خیر و شرّ آن عمل می کند واگر خیر بود انجام و گرنه ترک می کند و این حال اعتماد و اطمینان به خدا ایجاد و اعتماد بر خویش را زایل می کند.
با این وصف اگر کارها و فعالیت های خود را با نام خدا آغاز کردیم اطمینان داریم و درمی بابیم که پیروز خواهیم شد و نظارت خدا را بر اعمال خود حس می کنیم و در نتیجه فقط کار درست را درست انجام می دهیم.

 

images