سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

بشنو این نکته….

image_pdfimage_print

روایات بسیاری از امام رضا(ع) در کتب روایی بدست ما رسیده که هر کدام دربردارنده نکات عالی اخلاقی و عملیاتی برای پیاده نمودن در زندگی و رشد و پیشرفت انسان دارد.

در این مجال تبرّکاً به چند کلام پر گهر ایشان اشاره میگردد:
اطمینان بخدا:

«کسی که بخواهد بی نیازترین مردم باشد باید به آنچه نزد خداوند است اطمینان داشته باشد».

طول عمر و افزایش روزی:

«کسی که بخواهد عمرش طولانی و روزی اش افزون شود، صله رحم کند».

بوی خوش استغفار:

«خود را به بوی خوش استغفار و توبه معطر کنید تا بوی بد گناه شما را رسوا نکند».

در امان بودن از پشیمانی:

«تدبیر و اندیشه قبل از انجام کار شما را از پشیمانی حفظ می کند».

روی خوش :

«آنهائی که نمی توانند مردم را با دارایی خود راضی کنند، پس بکوشند تا با روی خوش و خوی نیکو آنان را خشنود سازند».

 

********** اللّهمّ الرزُقنا توفیق الطّاعَه **********