سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

بعثت و سبک زندگی

image_pdfimage_print

در تعاریف مربوط به بحثهای سبک زندگی چنین بیان می شود که سبک زندگی  مجموعه ای از شیوه های رفتاری و موضع گیریها و ارزشها و برداشتها است که فرد از زمان فهم به مسائل زندگی، برای زندگی خویش برمی گزیند و بروز و ظهورش در تمامی افعالش نمایان میشود.

انسان زندگی چندین ساله خود را می تواند به دو شکل متفاوت طی نماید، اول اینکه بوسیله یک مدل و الگوی از پیش آماده شده ای که در اختیارش قرار میگیرد ، و دوم اینکه بدون توجه به مدل وطرح، زندگیش را به سمت خط پایان حرکت دهد.

مهمترین عنصر در حالت نخست، دانش و معرفت به الگو و طرح آماده شده و بکارگیری این دانش در جای جای زندگی است که تعیین کننده سرنوشت انسان می باشد، در حالت  دوم  هر چند قابل پیش بینی نیست و بعد از پایان رسیدن می توان درمورد این شکل از زندگی نظر داد، اما چون به هر حال از یک شیوه خاصی که تمامی جوانب زندگیش را دربرگرفته و تمامی نیازهایش را دراین مسیر برآورده کند تبعیت نمیکند، قطعا نتیجه ای غیر از حالت اول خواهد داشت.

امروز و تقریبا در هر دوره از زمان، در حالت نخست در مدل و الگو و سبک، تنوع زیادی بچشم می خورد و شیوه ها و راهها ی مختلفی برای انسان  داده می شود و جالب اینکه هر مدل نیز ادعای بهترین سبک بودن را دارد که انسان را دعوت به پذیرش نموده تا به سرمنزل اصلی خود که همان روش در سبک خود تعریف کرده برسد، اما در هر حالت در برابر پیشنهادها و الگوهای ارائه شده، این انسان است که با اختیار خود برگزیده و شروع به طی مسیر می نماید.

اینکه چرا انسانها از شیوه ها و متدهای مختلف تبعیت کرده و همگی یک مدل را انتخاب نمی کنند، بیشتر به نیازهای انسان در مسیر زندگی برمیگردد. هر مدلی که  برای رفع این نیازها ی مورد توجه انسان برنامه داشته و بتواند آنها را برای انسان مرتفع نماید و مسائلش را حل  کند، مسلماً انسان همان مدل را خواهد پذیرفت.

در میان سبکها و مدلها و الگوهای ارائه شده تا امروز هیچ دینی  بمانند دین مقدس اسلام نتوانسته است به تمام نیازهای انسان آن هم در سطح عمیق جوابگو بوده و راه حل های مفید و قابل استفاده برای حیات انسان ارائه نماید، چراکه در تفکر اسلامی انسان و نیازهایش در زندگی، مسئله اساسی و گسترده و قابل تامل و توجه است، بطوریکه به تمام زوایا و ابعاد زندگی انسان توجه داشته و برای نکته نکته آن برنامه ریزی و هدف گزاری نموده است، برنامه برای خواب و بیداری و خوردن و آشامیدن و رفتن و ارتباط و ….دارد؛ و علاوه بر این شخصیتی را از میان خود انسانها و از جنس خود آنها، بعنوان الگو و نماد رفتاری معرفی می نماید که هم نشانگر تابع بودنش به این سبک است و هم فردیست که می تواند انسان را در این مسیر به بهترین نحو هدایت کند. که با مقایسه با دیگر ادیان این تفاوت اصلی را میتوان یافت که فقط و فقط دین اسلام است که قابلیت رساندن انسان به عالی ترین درجه از رشد را داشته و فرد منتخب که قابلیت هدایت دیگر افراد را داشته در این دین تعریف شده است.

ارائه این دین و الگوی مورد نظر، بعبارت دیگر در اختیار گذاشتن دین اسلام و بعثت حضرت پیامبر(ص) بعنوان شخصیت منتخب و برجسته و الگو در زمانی از تاریخ اتفاق افتاد که مردم در فجیع ترین و ننگ بارترین حالت ممکن و بدون یک طرح خاص، زندگی کرده و در این زندگی وجود بیشتر انسانها قربانی لذات و خواسته های افراد خاصی میشد.

با بعثت پیامبر اعظم(ع) سبک صحیح زندگی برای انسان عرضه شد و علت  باید و نبایدها و سلب و ایجابهای این دین برای ممناعت انسان ازداشتن باورها و رفتارهای غلط و نیز داشتن مدلی که بتواند انسان را از هر نظر تحت پوشش و حمایتش قرار دهد برای وی تبیین گشت و نه تنها انسان را در آن عصر مرگبار ،از قعر جاهلیت و جمود فکری و پلیدی و ناراستی رهانید و زنجیرهای اسارت و گرههای کور زندگی او را باز نمود بلکه انسان را که عنوان اشرف مخلوقات را داراست، کاندید دریافت مواهب الهی و نعمتهایی نمود که در هیچ سبک و روش و دینی چنین مواهب بر بشر عرضه نشده است .

آری پیامبر مبعوث شد تا انسان بتواند دنیای خویش را آباد و در پرتو انتخاب سبک صحیح زندگی، دنیا را تحت اختیار خود قرار داده و مسخر خود سازد و هرگونه نیازهایش را اعم از جسمی و روحی و روانی مرتفع ساخته و بعنوان جانشین و خلیفه خدا در دنیا و سپس آخرت زندگی سعادتمندانه ای داشته باشد.

mabas4

مطالعه بیشتر