سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

بهار طاعت برای مشتاقان عبادت

image_pdfimage_print

سالک طریق هدایت و صراط مستقیم و جوینده قرب و رضوان الهی، هم او که با فضای توحیدی مانوس است و با خلوص در وادی معرفت قدم گزارده و همیشه منتظر بهار عبادت و اشتیاق به دعا و راز و نیاز و ناز با معبود خویش است و در این گاه و فصل بندگی، چون تشنه لبی در انتظار باران رحمت الهی می نشیند تا از آب حیات جرعه ای بنوشد و حیات معنوی از سر گیرد وگمشده خود را بیابد. روح ناآرام این رهپوی سعادت با قرار گرفتن در وادی و محضر دوست آرام گرفته و با هوشیاری و جدیت فاصله خود را ازدنیا و دنیاطلبان بیشتر و بیشتر می کند و ارتباط خویش را با اولیای الهی نزدیک و نزدیکتر می سازد.
براستی سالکان طریق حقیقت چه زیبا این ایام را با مواظبت از اعمال، پاس داشته و در خلوتهای عاشقی خود چه عارفانه سرود بندگی را سر می دهند و به هوشند که مبادا اصوات داعیان دنیا خواه خلوت و انسشان را بر هم ریزد و مبادا رحمت و الطاف الهی را از دستشان برباید.
در این موسم رحمت آنانکه خواهان تصفیه روح از غفلتها و خطاها و سرکشی هستند، با اقامه نماز اول وقت و بجا آوردن حق این فریضه، و امساک و روزه و اعتکاف و تهجد، تمامی خواسته های درونی خود را که سنگین و سنگین ترشان نموده بیرون ریخته و سبکبال در آسمان معنویت بال گشوده و به پرواز درمی آیند و روح خود را با عرشیان و قدسیان مانوس و دمساز میگردانند.
سید بن طاووس (ره) درکتاب اقبال الاعمال، ازرسول اکرم (ص) روایتی ذکر کرده که حضرت در آن روایت چنین فرموده‌اند:

«هر که در ماه رجب یک روز روزه بدارد و چهار رکعت نماز گزارد و دررکعت اول صد مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم دویست مرتبه قل هو الله احد، مرگش فرا نخواهد رسید تا آن که جای خود را در بهشت مشاهده کند و یا برایش این جایگاه رفیع را ببینند».