سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

….تا رفع فتنه از عالم

image_pdfimage_print

یکی از خصوصیات بارز مسئولیتها و رسالتهای سنگین، شناخت حق و تفکیک آن از باطل و کنار زدن کف و کفری است که حق را میپوشاند. این نوع حرکت که در بستر انسانیت اتفاق می افتد و در حقیقت برای یافتن ارزش و شان وجودی انسان در جهان است در اصطلاح عامّ “قیام” گفته میشود. قیام در لغت به معنای خیزش و بیداری، آگاهی ، بپاخواستن، تلاش مداوم برای ایجاد امری،و… می باشد، رسیدن به تکامل از ریشه های آن و اعتدال فکری زیر بنای این حرکت است.

تاریخ شاهد قیامهای متعدد و گوناگونی است که هریک در رسیدن به هدفی شروع شده و با نتیجه ای پایان پذیرفته است. اما آنچه مهم است وجدان مفهوم قیام و هدف از آن می باشد. به عبارت دیگر اگر مفهوم قیام روشن نباشد این خیزش احساسی و مقطعی بوده و قائم را به هدف نخواهد رساند.
در دید متخصصان علم سیاست مفهوم قیام، حرکت و مبارزه ای هدفدار و عملی کاملا ارادی و آگاهانه ی فردی یا جمعی است. بطوریکه مسیر این حرکت از عدم رضایت و نفی وضعیت موجود آغاز و تا بوجود آوردن و رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه دارد، که این همان است که در فرهنگ مهدویت از آن به انتظار نیز تعبیر می شود و اگر انتظار بهترین عمل طبق روایات است “افضل الاعمال انتظار الفرج“، با این حرکت قابل تحلیل است، چراکه انتظار تنها حالت نیست بلکه عمل است و فعل.
با توجه به فرهنگ قرآن در مورد قیام، هرگاه قیام و خیزشی با اهداف متعالی صورت پذیرد قیام برای خدا بوده و این وظیفه هر انسانی است که این ضرورت را درک کند«قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی….»؛ موعظه ای که خداوند متعال در این آیه فرموده است مسئولیت آوربوده و جنبه دفاعی داشته و شاید این قیام معادل “جهاد” هم باشد جهادی که محدودیتی برای او فرض نیست، چراکه هرچه انسان گامهای بیشتری برمیدارد افقهای جدیدی را پیش روی خود دیده و در این مسیر قیام و دفاع و جهاد، اصل لاینفک می باشند و مادامی که در جهان دو جبهه وجود دارد چه در جهان درون و چه در جهان برون، قیام و مبارزه نیز وجود دارد.
لذا برای تحقق ارزشهای الهی، آشکار ساختن حق و حقیقت، رساندن حق به ذی حق، کمال گرایی، رسیدن به سعادت، برای رفع فتنه ها و حیات در مدینه فاضله، ” قیام” تنها وسیله و سبب است و برای تحقق چنین قیامی می بایست ویژگیهای مبارز و قیام کننده را یافت. امروز عصری است که چنین قیامی بر تک تک منتظران حضرت ولیعصر(عج) ضروری به نظر میرسد، چراکه تحول و عدم رضایت از وضعیت موجود و رغبت و تلاش برای وضع مطلوب، لازمه به اتمام رسیدن دوره غیبت است که آزمونی سخت، دردی جانکاه و بلایی عظیم می باشد و هر چه بر مدت و طول آن افزوده میگردد درصد هلاکت انسان در این دوران بالا میرود، آیا بغیر از قیام فردی و جمعی راهی دیگر است؟

«قُلْ انّما اَعِظُکُمْ بِواحده انْ تَقُومُوا لله مَثْنی وَ فُرادی….»