سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تبادل لوایح [ ادامه ماجرای شکایتنامه ]

image_pdfimage_print

چندی قبل شکایتنامه ای علیه نفس ، توسط فطرت تنظیم شده بود که نفس با مشاهده آن به دفاع از خود پرداخت و اینک جوابیه فطرت در مقابل دفاعیات را می خوانید.
من در متن شکایت گفتم که بیشتر از صاحبم شکایت دارم . تو را ( نفس) بخاطر دخالت و تأثیر گذاری سوء، بر صاحبم مورد اتهام قرار دادم.
تو موجودی هستی که همیشه دنبال یک سوژه می باشی تا بتوانی از طریق آن جامه ی عمل به اهداف ات بپوشانی ، تو نمی توانی مرا محکوم کنی ! منِ فطرت هم تو را در خود دارم و هم اختیار و توان، چگونه می توانم مدیریت کنم ؟
آن وقت صاحبم به چه دردی می خورد؟ این وظیفه ی اوست.
اما از تو می خواهم بیشتر از این او را وسوسه کارهایت نکنی چون بد جور کیفر خواهی شد!
و این را بدان که تصمیم گرفتم صاحبم را تحریک کرده تا آن قدر در تنگنایت قرار دهد که چیزی بنام تو در وجود صاحبم نماند.
البته این بار خیرت به من رسید، حتما در رابطه با کنترل ات خواهم اندیشید .اما سؤال دیگر !
شما نگفتی چرا و به چه قصدی صاحبم را به شک انداخته و شرّت را خیر جلوه می دهی؟
تو فریبکاری می کنی و صاحبم فریبِ ظاهر الصلاح بودنت را می خورد .