سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تحقیق قبل از ازدواج، اصول دین همسر آینده یا فروع دین همسر آینده؟!

image_pdfimage_print

یکی از مهمترین نکته هایی که باید دختران و پسران هنگام تحقیق برای امر ازدواج بدان توجه نمایند مساله اعتقادات واصول عقاید همسر آینده است که متاسفانه امروزه بیشتر از آن غفلت گردیده و تحقیقی در مورد بینش و عقیده طرف مقابل نسبت به توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد صورت نمی گیرد. اعتقادات جزو مهمترین شاخصه ها در دیندار بودن فرد است. احکام عبادی و فروع دین( نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی و تبری ) مسائلی است که اگر ریشه در عقاید صحیح نداشته باشد در برهه ای از برهه های زندگی انسان را دچار مشکل می کند. روشن است که اصول عقاید اسلام، ارتباط به فکر و اندیشه و قلب انسان دارد و علم به اصول دین به هر دانشی گفته ¬می¬شود که سبب شناخت بهتر و دقیقتر انسان از دین ¬گردد.اصول دین یک رشته آراء و عقاید در خصوص نظام آفرینش جهان، مبدا و معاد و سبک معیشت و الگوهای حیاتی و بینش و روش و عاقبت کار انسان ها می باشد که هر چه این عقاید پخته تر و دقیقتر باشد و خود را در رفتارهای عملی نشان دهد موجبات سعادت و خوشبختی انسان را فراهم خواهد نمود و با تقویت این اصول و عقاید ناب و تعالیم عالیه اسلام، عبوراز مرزهای محدود مادی حاصل شده و زندگی و فلسفه اصلی آن روشن ترمیگردد.
با تنیده شدن ریشه های اصلی دین در سرزمین وجود انسان شاخه های فروعات دین هم بصورت عالی رشد کرده و ثمرات عالی خواهد داد. در تحقیقاتی که دو خانواده محترم قبل از ازدواج به عمل می آورند متاسفانه معمولا به ظواهر و مادیات بسنده می شود و اگر هم کمی دقت به خرج داده شود از نماز و روزه و حجاب طرفین پرسش می شود و اکثرا جهت باز پرسی بسراغ افرادی رفته می شود که دخترخانم یا آقاپسر بیشترین برخورد را با آنان دارند و چه بسا همه آنها از منظر خود، فرد مورد نظر را مثبت و با کمالات یا منفی و بی کمالات معرفی کنند، مثلا چون آقا پسر خوش حساب هستند مغازه دار محله، نظر خوبی راجع به می دهد، یا چون دختر خانم هنرمند است همسایه ها رای مثبت نسبت به ایشان دارند اما یکسال بعد از ازدواج یا دختر خانم احساس رضایت نمی کند یا آقا پسر یا هردو، چراکه مدل تحقیق انجام شده مدل صحیح نبوده است.
چه بسیار افرادی که به ظاهر خوب و در آمد خوب و مسکن خوب و رشته تحصیلی خوب فریفته شده ولی وقتی زیر یک سقف قرار یافتند و زندگی مشترک را آغاز کردند باطن فرد عیان شده و زندگی رفته رفته دچار تزلزل و نابسامانی می شود. ظاهر محجبه خانم، یا هیئتی بودن آقا، با هزاران تأسف قاری قرآن بودن طرف، هم معیار برای دیندار بودن افراد نیست. که تاریخ هم شاهدی بر این ادعا است. خوارج که در تاریخ اسلام از ایشان به بدی یاد گردیده اکثرا حافظان و قاریان قرآن بودند اما بدلیل عدم شناخت و معرفت به اصول عقاید خود و عدم معرفت به امام زمان خود و خروج از اطاعت ولی زمان به ورطه هلاکت افتادند و در برابر حضرت علی(ع) ایستادند و عاقبت بدست خود حضرت نابود شدند. در جریان عاشورا نیز عده زیادی از لشکریان یزید اهل نماز و قرآن و عبادت بودند اما عقاید جاهلانه آنها باعث گردید که خون فرزند رسولشان را مباح ساخته وبا وضو و برای رضای خدا آن جنایت را انجام دادند و خود و خانواده هایشان را ملعون ابدی ساختند.
امامت و شناخت امام از مهمترین اصولی است که ذکر گردید؛ شناخت امام زمان (ع) از وظایف هر فرد مسلمان می باشد و بر اساس روایت وارده از رسول مکرم اسلام این امر از هر مورد دیگری واجبتر شمرده شده است. ایشان فرمودند:

«من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میته جاهلیه» هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است».

لذا امروز شناخت حجت الهی ضروری ترین امر برای همگان علی الخصوص تک تک جوانان عزیز است؛ که با شناخت و معرفت بر آن وجود است که می توان افکار و عقاید دیگران مخصوصا شریک زندگی آینده را تحلیل نمود و مورد ارزیابی قرار داد. شناختن و شناساندن و معیار و مبنا قرار دان این شناخت برای آغاز زندگی، خانواده ها را از بزرگ ترین آسیب های تهدیدکننده بر پیکر خانواده، حفظ می کند. چراکه عقیده مبنای حیات فردی و اجتماعی است و سعادت وشقاوت فرد وجامعه به آن بستگی دارد. براین اساس بزرگان دین تاکید بر تفقه و اجتهاد و سپس حفظ اصول دین فرمودند چراکه دشمنان دین و قرآن و امامت نیز برای خارج ساختن مردم از دین، از این حربه استفاده می کنند یعنی تسلط برعقاید وعوامل تاثیر گذار و محل اخذ آن. پس اصلی بسیار مهم است که توجه به آن اصلاح فرد وخانواده و جامعه است و بی توجهی به آن شکست دررسیدن به فلسفه زندگی مشترک و تبعات منفی ناشی از آن.
لذا ضروریست دختران و پسرانی که در آستانه ازدواج می باشند در تحقیق برای انتخاب شریک زندگی این نکات را در اولویت تحقیقات و بررسی های خود قرار دهند که یکی از مصادیق کفویت در ازدواج کفویت در اصول عقاید می باشد.