سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تعریف “قدر” در شب قدر

image_pdfimage_print

قدر به معنی و مفهوم اندازه شناسی، برنامه مداری، فراهم کردن ابزارهای انتباه (بیدار گشتن) است.
شب قدر تهیه وسایل آگاهی و هشیاری است. قدر مکمل اعمال صالح می باشد، چنانچه حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام) در جواب سئوال چرا شب قدر بوجود آمد؟ فرمودند اگر خدا کار مؤمنان را چند برابر نکند به سر حد کمال نمی رسند و خداوند رحیم و رحمان از راه لطف، اعمال و کارهای نیکوی آنها را چند برابر می فرمایند تا کاستی هایشان جبران شود.
از سوی دیگر قدر به معنی ضیق و تنگی است، چون فرشتگان بسیاری بر زمین می آیند تا اینکه زمین بر آنها تنگ می شود .
شب قدر توزیع سلام و انتشار نور و سلامتی است .
شب قدر، شب درخواست و ذخیره سازی سلامت فکر، روح و جسم است. شب قدر هنگامه سفر کاروانیان آسمانی ملائکه به رهبری روح به زمین است؛ با این وصف هنر قدریان در شب قدر انطباق خواسته های الهی بر خواسته های خویش و بالعکس می باشد.
پس؛
مبادا لیلۀ القدرت سر آید گنه بر ناله ام افزون تر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد